με 4.282 προσλήψεις σε διάφορους φορείς του δημοσίου – Πότε θα πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο . Μία μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, , έρχεται το προσεχές διάστημα και αφορά την προκήρυξης 3ΓΒ/2023 στους φορείς.

Τονίζεται ότι, η  Ανεξάρτητη Αρχή, μετά από επικοινωνία με τους φορείς του δημοσίου, ανακοίνωσε επίσημα νέα αύξηση των θέσεων. Μέσω του νέου διαγωνισμού για τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού, θα επιλεγούν – οριστικά- 4.282 υποψήφιοι.

Πρέπει να σημειωθεί οτι έχει ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη 190 φορέων. Στόχος είναι να σταλεί στο Τυπογραφείο στο τέλος Οκτωβρίου κάτι που θα εξαρτηθεί από το πότε θα δοθεί η σύμφωνη γνώμη των εν λόγω φορέων.

Προκηρύξεις δήμων 2023: Ποιοι θα προσληφθούν στους δήμους

Ο αριθμός μορίων που ανοίγει διάπλατα την πόρτα του μόνιμου διορισμού -πέραν της επίδοσης στις γραπτές εξετάσεις- είναι 34,5. Και το ένα μόριο από αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη ότι κάποιες από τις θέσεις διορισμού θα… παιχθούν στην ισοβαθμία.

Η λίστα με τη μοριοδότηση των ιδιοτήτων έχει ως εξής:

Διδακτορικό: 5 μόρια (αρκεί να είναι αποδεκτό από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)
Μεταπτυχιακό: 2 μόρια (τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης)
Intergrated master: 1 μόριο
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας: 1 μόριο (για Γερμανικά ή Αγγλικά η Γαλλικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά)
Άριστη γνώση 2ης γλώσσας: 0,5 μόριο (για δεύτερη από τις παραπάνω ή γλώσσα που δεν εμπεριέχονται στις προαναφερόμενες – π.χ. Ρουμανικά)
Εμπειρία: 5 μόρια (ένα μόριο για κάθε έτος) – ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετράει οποιαδήποτε εμπειρία, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνάφεια της εμπειρίας με τη θέση
Εντοπιότητα (α’ περίπτωση): 20 μόρια
Εντοπιότητα (β΄ περίπτωση): 10 μόρια

Σημειώστε ότι οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν κάποια από τα μόρια, διατηρούν τις πιθανότητες επιτυχίας τους με δεδομένο ότι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης έχει τον πρώτο λόγο.

Ωστόσο, όποιος διαθέτει κάποια από αυτά τα μόρια ενισχύει σημαντικά τη θέση του στη διαδικασία του διορισμού.