Όπως έχει ανακοινωθεί, όσοι , θα δουν σήμερα τα χρήματα στο λογαριασμό τους.

Τονίζεται ότι, σήμερα θα πληρωθούν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο όσοι επέλεξαν την , ενώ για τρεις μήνες, αναδρομικά πληρώνονται όσοι επέλεξαν τραπεζική κατάθεση για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.

Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν την έκδοση άυλης ψηφιακής κάρτας και θα υπέβαλλαν αίτηση έως και τις 15 Μαρτίου θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:

Στις 20 Μαρτίου για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
στις 3 Απριλίου 2023 για τον μήνα Απρίλιο,
τις 3 Μαΐου για τον μήνα Μάιο,
στις 3 Ιουνίου για τον μήνα Ιούνιο, και
στις 3 Ιουλίου για τον μήνα Ιούλιο.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών που διαμορφώνεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Δηλαδή, το ποσό που θα λαμβάνει κάθε μήνα ένα μονομελές νοικοκυριό είναι 22 ευρώ, για ζευγάρι 32 ευρώ, για οικογένεια με ένα παιδί 42 ευρώ και με δύο παιδιά 52 ευρώ. Τα ποσά είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα.

O τραπεζικός λογαριασμός

Όσοι δικαιούχοι επιλέξουν την κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό και υποβάλλουν αίτηση εντός της καθορισμένης ημερομηνίας θα λάβουν την ενίσχυση που είναι μειωμένη και ανέρχεται στο 80% του ποσού το οποίο κατατίθεται στην άυλη κάρτα, με κατάθεση στον προσωπικό τους λογαριασμό ως εξής:

στις 20 Μαρτίου 2023 για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο
στις 3 Μαΐου για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Από την επεξεργασία των αιτήσεων και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών, προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία, περίπου οι τρεις στους τέσσερις επέλεξαν την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, παρά το γεγονός ότι το ποσό της επιδότησης είναι μειωμένο σε σχέση με το ποσό της πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα.