Μεγάλες αλλαγές θα φέρει το νέο σχέδιο της κυβέρνησης με το οποίο θα επιβληθεί πλαφόν στις τιμές πώλησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που συμμετέχουν στη χονδρεμπορική αγορά.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με το Newsbomb, μέσω του πλαφόν θα παρακρατούνται τα κέρδη από τις εταιρείες παραγωγής, τα λεγόμενα υπερέσοδα, τα οποία υπολογίζονται από την κυβέρνηση σε 2 δισ. ευρώ έως τα μέσα του 2023.

Τα υπερέσοδα της ηλεκτροπαραγωγής θα καταλήγουν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), από το οποίο θα καλύπτεται η ελάφρυνση των καταναλωτών από το υπέρογκο βάρος των .

Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι πως το Χρηματιστήριο ενέργειας θα λειτουργεί όπως σήμερα, με βάση τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Εκεί θα διαμορφώνεται η χρηματιστηριακή τιμή , δηλαδή η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ), η οποία θα είναι η τιμή και για το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας . Σε αυτή την τιμή θα αγοράζουν ρεύμα και οι πάροχοι ρεύματος για να το προμηθεύουν στους καταναλωτές.

Η αλλαγή σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση έγκειται στα εξής: Ο νέος μηχανισμός θα προβλέπει την επιβολή πλαφόν στις τιμές πώλησης των παραγωγών που συμμετέχουν στη χονδρεμπορική αγορά. Το πλαφόν αυτό θα είναι διαφορετικό για κάθε τεχνολογία και θα προκύπτει από έναν μαθηματικό τύπο ο οποίος θα αποτυπώνει το μεταβλητό κόστος κάθε μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη όσον αφορά στις μονάδες φυσικού αερίου τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και του καυσίμου, ενώ για τις λιγνιτικές τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών. Το πλαφόν θα αναπροσαρμόζεται καθημερινά για τους ηλεκτροπαραγωγούς, με εξαίρεση τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, όπου θα είναι σταθερό.

Η διαφορά μεταξύ της υψηλής χρηματιστηριακής τιμής ρεύματος, την οποία θα καταβάλλουν οι πάροχοι ρεύματος, για να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών και της τιμής που θα ορίζεται με το «πλαφόν», στην οποία θα πουλούν οι παραγωγοί , θα κατατίθεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για τις επιδοτήσεις των τιμολογίων ενέργειας των καταναλωτών.