– Μεγάλες αυξομειώσεις καταγράφουν τα τιμολόγια που θα έχουν οι .

Πιο αναλυτικά, ενώ τα τιμολόγια της ΔΕΗ συνεχίζουν και για αυτό τον μήνα αμετάβλητα, οι τιμοκατάλογοι των ιδιωτών παρόχων καταγράφουν αυξήσεις έως 68,7% αλλά και μειώσεις της τάξης του 20%.

Όλοι οι προμηθευτές ανακοίνωσαν τα ξημερώματα τους τιμοκαταλόγους που θα τρέξουν για τον επόμενο μήνα.

Το εύρος των τιμολογίων ανάλογα με την εταιρεία και ανάλογα με το πρόγραμμα κυμαίνεται από τα 0,0798 ευρώ ανά κιλοβατώρα μέχρι τα 0,1990 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τα τιμολόγια λοιπών προμηθευτών για τον επόμενο μήνα διαμορφώνονται ως εξής:

Protergia Οικιακό Value+: 0,0888 σεντς ανά κιλοβατώρα, από 0,0946 το Σεπτέμβριο.
Ήρων GENEROUS GUARANTEE HOME: 0,0855 Euro/kWh, με ενσωματωμένη 10% έκπτωση συνέπειας και ανώτατη τιμή Guarantee 0,170 Euro/kWh)
Elpedison Value: 0,0800 Euro/kWh
Nrg on time+: 0,14500 Euro/kWh
Watt&Volt: 0,09480 Euro/kWh
Φυσικό Αέριο Ελλάδας: Ρεύμα Οικιακό MAXI Free+ 0,124 Euro/kWh

Επιδοτήσεις

Και τον επόμενο μήνα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να επιδοτήσει τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Οπότε οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι θα υποχωρήσουν μερικώς.

Τιμές Οκτωβρίου

ΔΕΗ

Γ1/Γ1Ν

Τιμή Οκτωβρίου 2023: έως 500 kWh 0,155 ευρώ/kWh. Πάνω από 500 kWh 0,167 ευρώ/kWh, αν δεν επιτευχθεί έκπτωση 15%.

My Home 4All

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,15 ευρώ/kWh έως 500 kWh και 0,206 ευρώ/kWh οι υπόλοιπές kWh

ΗΡΩΝ

Generous Guarantee Home:

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,095 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας και με ανώτατη εγγυημένη τιμή 0,17 ευρώ/kWh, 0,0855 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 10% για τους πρώτους έξι μήνες παραμονής στο πρόγραμμα και 0,0808 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% μετά τους πρώτους έξι μήνες παραμονής στο πρόγραμμα.

Generous Home

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,196 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας, 0,1568 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 20% για τους εννέα πρώτους μήνες, 0,1463 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 25% για μετά τους εννέα μήνες παραμονής στο πρόγραμμα

DOUBLE Generous Home

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1970 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας, 0,1438 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 27% για τους πρώτους εννέα μήνες, 0,1340 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 32% για μετά τους εννέα μήνες παραμονής στο πρόγραμμα

SOLAR Generous Home

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1690 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας,

0,0782 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα, 0,1437 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους 7 – 9 μήνες πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα, 0,0782 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα και Ε.ΝΑ SOLAR, 0,1352 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 20% μετά από εννέα μήνες στο πρόγραμμα.

Protergia

Οικιακό Value +

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,0888 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οικιακό MVP Reward

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,12580 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ELPEDISON

VALUE

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,08 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1717 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

Electricity HomeDay

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1990 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ECONOMY

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1590 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

GREEN ECONOMY

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1350 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης
WATT & VOLT

Zero

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,19448 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Value

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1258 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης
ΖΕΝΙΘ

Power Home For All

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,0790 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Power Home Basic

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1880 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Power Home Now

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,14 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης
NRG

Prime

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1870 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

On time

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,105 ευρώ/kWh με έκπτωση 40% για τους πρώτους δύο μήνες και 0,1575 ευρώ/kWh με έκπτωση 10% για τους υπόλοιπους μήνες

Ελίν

Power On! Home Comfort

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,132 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οικιακό ΜΑΧΙ Free +

Τιμή Οκτωβρίου: 0,093 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας
VOLTON

Volton Energy Control

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,0945 ευρώ/κWh με έκπτωση συνέπειας