: Με την ενδεχόμενη αύξηση της επιδότησης το καθαρό όφελος που θα έχει κάθε νοικοκυριό θα είναι 10,5 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον το μέτρο εγκριθεί από την ΕΕ θα εφαρμοσθεί από το Μάρτιο. Ουσιαστικά όμως η παρέμβαση αυτή θα οδηγήσει στην επιδότηση του , λίγο πιο πάνω από τα επίπεδα που ήταν τον Δεκέμβριο.

Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Το Δεκέμβριο η κρατική στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, δόθηκε σε όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση. Το ύψος της στήριξης διαμορφώθηκε στα 165 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 300 kWh. Ως εκ τούτου η επιδότηση ανήλθε στα 49,5 ευρώ. Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), η στήριξη τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 185 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Το ύψος δε της επιδότησης για αυτούς ανήλθε σε 55,5 ευρώ.

Τα μεγέθη αυτά αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα τον Ιανουάριο με δύο μεγάλες ανατροπές. Αφενός, η κρατική επιδότηση στους ηλεκτρικής ενέργειας δεν δόθηκε σε όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση, αλλά μόνον στις κύριες κατοικίες και αφετέρου η επιδότηση κατέστη κλιμακωτή.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο όπως και τον Φεβρουάριο οι οικιακοί καταναλωτές επιδοτούνται μόνον για τις παροχές κύριας κατοικίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού ή παρόχου. Δηλαδή τα εξοχικά και άλλες μη κυρίες κατοικίες δεν θα επιδοτηθούν.

Παράλληλα, η ενίσχυση θα είναι κλιμακωτή. Δηλαδή για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες επιδοτείται το 80% της αύξησης με 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ από 151 έως 300 κιλοβατώρες επιδοτείται το 60% της αύξησης με 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Έτσι, η μέση μηνιαία ενίσχυση και το Φεβρουάριο ανέρχεται σε 42 ευρώ, ήτοι 7,5 ευρώ χαμηλότερη σε σχέση με τοι Δεκέμβριο.

Για τους δικαιούχους του ΚΟΤ η επιδότηση θα φτάσει τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 180 ευρώ το Δεκέμβριο και η μέση μηνιαία ενίσχυση θα είναι σε 54 ευρώ, από 55,5 ευρώ το Δεκέμβριο.

Εφόσον η ΕΕ εγκρίνει την πρόταση για αύξηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος στο 75% του αυξημένου κόστους, έναντι του 50% που ισχύει σήμερα η μέση μηνιαία ενίσχυση για τον Μάρτιο θα ανέλθει στα 52,5 ευρώ περίπου για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση.