Έρχεται κατάργηση των έκτακτων μέτρων στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού τον Σεπτέμβριο και επιστροφή στην κανονικότητα από τον Δεκέμβριο ή ακόμα και το νέο έτος και όχι την 1η Οκτωβρίου όπως αναμενόταν

Τα σχέδια από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο νέος υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης έπειτα και από σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων φορέων φέρεται να μην προχωράει σε παρέκκλιση από τις ευρωπαϊκές επιταγές της κατάργησης των έκτακτων μέτρων στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, όμως, προσανατολίζεται στην εφαρμογή μεταβατικών τιμολογίων για το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου και πιθανότατα και τον Δεκέμβριο, ώστε να δώσει τα χρονικά περιθώρια σε προμηθευτές και καταναλωτές μιας καλύτερης προετοιμασίας για τη μετάβαση στο προ κρίσης καθεστώς της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζει το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με την ΡΑΑΕΥ, για το διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως και την 31η Νοεμβρίου ή και τέλος του έτους , οι πάροχοι θα διαθέτουν στην αγορά τιμολόγια διάρκειας ενός μήνα τα οποία θα γνωστοποιούν στους καταναλωτές την 1η του μήνα εφαρμογής τους σε αντίθεση με τα σημερινά που προκοινοποιούνται στις 20 του εκάστοτε προηγούμενου μήνα εφαρμογής.

Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα, όπου οι πάροχοι ανακοινώνουν απλώς την τιμή κιλοβατώρας, στα νέα μεταβατικά τιμολόγια θα πρέπει να γνωστοποιούν στους καταναλωτές και τον τύπο μέσω του οποίου προκύπτει η τιμή. Θα πρέπει δηλαδή να ανακοινώνουν την εξίσωση με τις διάφορες μεταβλητές που έλαβαν υπόψη τους για να καθορίσουν την τιμή της κιλοβατώρας.

Για το διάστημα της μεταβατικής περιόδου για τους καταναλωτές δεν θα αλλάξουν επί της ουσίας πολλά πράγματα σε σχέση με σήμερα. Θα γνωρίζουν εκ των προτέρων την τιμή του παρόχου τους έστω και την 1η ημέρα του μήνα αναφοράς και θα μπορούν να τη συγκρίνουν με τις τιμές των άλλων παρόχων και να επιλέγουν αν θα παραμείνουν ή όχι, χωρίς να υπόκεινται σε κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Οι προμηθευτές θα αξιοποιήσουν το μεταβατικό αυτό διάστημα για να οριστικοποιήσουν τα τιμολόγια μακρύτερης διάρκειας που θα διαθέσουν στην αγορά και να ενημερώσουν εγκαίρως τους πελάτες τους γι’ αυτά αλλά και τις νέες συμβάσεις εντός των χρονικών ορίων των 60 ημερών όπως προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας. Τα μεταβατικά τιμολόγια, η ακριβής περίοδος ισχύος τους και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής τους οριστικοποιούνται αυτή την περίοδο για να προχωρήσουν είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε μέσω τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιδοτήσεων φαίνεται να κυριαρχεί στα αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία, όπως φάνηκε και από την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων, ο περιορισμός τους σε ευάλωτους καταναλωτές.