Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάζεται θα προβλέπει το άνοιγμα χωρίς προειδοποίηση και τη δέσμευση του περιεχομένου τραπεζικών για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το άνοιγμα της θυρίδας μπορεί να γίνεται στα πρότυπα του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου που εκδίδεται απροειδοποίητα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το αυτόματο άνοιγμα των θυρίδων για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Ηδη έχει ζητηθεί σχετική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν νομικά εμπόδια που μπορεί να δυσκολεύουν ή να καθιστούν ανέφικτους τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που έχουν στόχο να «μπλοκάρουν» όσους από τους οφειλέτες του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους και δεν το κάνουν επιλέγοντας να διατηρούν σε θυρίδες καταθέσεις, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιμένουν τη σχετική γνωμοδότηση προκειμένου να καθορίσουν επακριβώς το ύψος της οφειλής πάνω από την οποία θα γίνεται άνοιγμα λογαριασμού άμεσα σε συνεργασία με τις τράπεζες, χωρίς καμία άλλη μεσολάβηση, καθώς δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα.