Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (όμιλος Λάτση) πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) στα προχωρά το .

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (α’ φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (β’ φάση). Στην α’ φάση, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, το αργότερο έως τις 18 Μαΐου εφέτος.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη β’ φάση. Σε αυτή τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ΕΛΠΕ μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room- VDR) και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η διαδικασία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου από το Ταμείο.

Καθώς, τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Ειδικότερα, το εύρος των δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ περιλαμβάνει:

• Εφοδιασμό, διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Παραγωγή και εμπορία χημικών/πετροχημικών

• Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων

• Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

• Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας

• Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).

Σημειώνεται ότι, οι μετοχές των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ