Πόσο ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ πιστώθηκε την Τρίτη στους λογαριασμούς ιδιοκτητών ακινήτων για τα και σε 359 δικαιούχους της Κρατικής Αρωγής για τις πυρκαγιές.

Αναλυτικά οι πληρωμές

15.805 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 5,96 εκατ. ευρώ, με το οποίο το κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Ιούλιο.

Από αυτό το ποσό, τα 4,59 εκατ. ευρώ αφορούν σε 14.985 φυσικά πρόσωπα και τα 1,37 εκατ. ευρώ σε 820 νομικά πρόσωπα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν «δήλωση COVID» Ιουλίου στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Συνεπώς, για τα μ της περιόδου Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων, συνολικού ύψους άνω των 764 εκατ. ευρώ.

162 δικαιούχων Κρατικής Αρωγής, ποσό 688.693,69 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.
131 δικαιούχων Κρατικής Αρωγής, ποσό 300.690,54 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής.
205 δικαιούχων Κρατικής Αρωγής, ποσό 498.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Έτσι, το συνολικό ποσό της σημερινής (έκτης κατά σειρά) καταβολής αποζημιώσεων στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής για τις περιοχές ανέρχεται στα 1.487.384,23 ευρώ και αφορά σε 359 μοναδιαίους ΑΦΜ. Σωρευτικά, μέσα σε 19 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας έχουν διατεθεί συνολικά 22.987.042,66 ευρώ στους πρώτους 4.629 πολίτες (μοναδιαίοι ΑΦΜ) που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Η επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται συνεχίζεται και η επόμενη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί, την προσεχή Παρασκευή.