: Περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια ακόμα καταβολή κρατικής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκιο τον Ιούλιο ή το ενοίκιο που έλαβαν ήταν «κουρεμένο».

Το χρονοδιάγραμμα

Όσοι προχώρησαν σε διορθώσεις στις COVID που έχουν υποβληθεί για τα μειωμένα ενοίκια Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, είτε υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις για την περίοδο αυτή, όπως και οι περιπτώσεις υπεκμισθώσεων, ίσως χρειαστεί να περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασιών των τροποποιήσεων -έως στις 30 Σεπτεμβρίου- για να γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, παράλληλα ξεκίνησαν και πάλι οι συμψηφισμοί των αποζημιώσεων της περιόδου Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020 με το του 2021. Ειδικοτερα:

Αποζημιώσεις Ιουλίου: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει να καταβάλλει τις αποζημιώσεις Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι για τα μηδενικά ενοίκια του Ιουλίου οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν στο 80% του μισθώματος ενώ τα νομικά πρόσωπα θα λάβουν το 60% του ενοικίου. Οι ιδιοκτήτες που εισέπραξαν το 60% του ενοικίου θα αποζημιωθούν για το 50% της απώλειας που έχουν υποστεί. Στο μεταξύ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της για την υποβολή των δηλώσεων COVID Ιουλίου. Οι ιδιοκτήτες – δικαιούχοι αποζημιώσεων για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν τον Ιούλιο έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να υποβάλουν τη δήλωση COVID.

Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον Ιούλιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (Δήλωση COVID) έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Στην περίπτωση που έχει λάβει την αποζημίωση αλλά δεν υποβάλει Δήλωση COVID εντός της προθεσμίας ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η δήλωση Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση.

Αποζημιώσεις για διορθώσεις ή αρχικές υποβολές Ιανουαρίου – Μαΐου 2021: Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τις εγκρίσεις των αιτήσεων. Κάποιοι όμως μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι και τον Οκτώβριο για να πληρωθούν καθώς το υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για τις διορθώσεις και τις αρχικές δηλώσεις Covid για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και ιδιοκτήτες ακινήτων που υπεκμισθώνονται και είτε πρέπει να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις, είτε να κάνουν απλά διορθώσεις. Συγκεκριμένα, έως και τις 30 Σεπτεμβρίου οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Covid ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Δήλωση Covid μπορούν να υποβάλουν οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.

Συμψηφισμοί αποζημιώσεων (2020) με φόρους: Αυτές τις ημέρες αρκετοί ιδιοκτήτες διαπιστώνουν ότι τους έχουν συμψηφιστεί φόρος εισοδήματος με αποζημιώσεις που δικαιούνται για μειώσεις ενοικίων που υπέστησαν την περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020. Σύμφωνα με αρμόδιες πήγες η διαδικασία των συμψηφισμών συνεχίζεται για όσους εγκρίνεται η αίτηση τους και έχουν ανοιχτές οφειλές φόρων (πχ από την φορολογική δήλωση). Η σχετικη ενημέρωση γίνεται στο Taxisnet και στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση». Στη στήλη Αρχικό Βεβαιωθέν παρουσιάζεται το ποσό της οφειλης πριν την αφαίρεση των συμψηφισμών και στις στήλες Μη Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο και Συνολικό Ποσό Οφειλής εμφανίζεται το ποσό μετά τους συμψηφισμούς. Το ποιους μηνες αφορά εμφανίζεται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις COVID.

Θα πρέπει τέλος να τονισθεί ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η απόφαση για τους ΚΑΔ του μηνός Αυγούστου 2021, πράγμα που δημιουργεί συναλλακτική αβεβαιότητα αλλά και προστριβές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών που αρνούνται προκαταβολικά να καταβάλουν τα μισθώματα, ισχυριζόμενοι ότι και για αυτούς ισχύει μείωση του ενοικίου του Αυγούστου.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ