Θέσεις εργασίας: Άμεσες προσλήψεις  στις Κινητές Μονάδες, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Δείτε στο τις  για νέες .

Με στόχο τη στελέχωση και των 500 Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού, ρόλος των οποίων είναι η διενέργεια τεστ για τον κορονοϊό στον πληθυσμό, ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση αφορά στην πλήρωση θέσεων εργασίας για προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον τρίμηνο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορονοϊού (COVID-19).
Συγκεκριμένα, αφορά ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/-των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων καθώς και ΔΕ Οδηγών.

Το προσωπικό θα στελεχώσει τις 500 ΚΟΜΥ τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτικής βοήθειας προς υποστήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ.

Η διαδικασία έχει ξεκινήσει και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στην ιστοσελίδα dilosi.services.gov.gr/info/eody-komy.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες: eody.gov.gr, moh.gov.gr και https://eody-komy.services.gov.gr.

Η τροποποίηση της πρόσκλησης, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ, αναλύει τη γεωγραφική κατανομή των ΚΟΜΥ ανά νομό και περιφερειακή ενότητα, ενώ ορίζει και τα προσόντα πρόσληψης για τις ειδικότητες ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/ων Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Σημειώνεται ότι δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα προσόντα και στη διαδικασία πρόσληψης των ΔΕ Οδηγών, ενώ διευκρινίζεται ότι οι ήδη αναρτημένοι πίνακες αποτελεσμάτων των υποψηφίων θα εναρμονιστούν με τα δεδομένα της γεωγραφικής κατανομής των ΚΟΜΥ. Οι επικαιροποιημένοι πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των νέων αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι οι θέσεις ΠΕ Διοικητικού έχουν υπερκαλυφθεί και ως εκ τούτου, με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δεν θα δέχεται άλλες αιτήσεις.

Κορονοϊός: Κατηγορία Α (Νοσηλευτές)

Για αίτηση σε κινητή μονάδα υγείας,

Κορονοϊός: Κατηγορία Β (Οδηγοί)

  1. Για αίτηση σε κινητή μονάδα υγείας