“Τράτο” τριών μηνών στην καταβολή των δόσεων δίνει η κυβέρνηση στους δανειολήπτες -επιχειρήσεις και νοικοκυριά- που ρύθμισαν τα δάνειά τους μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού και παλαιού ή νέου νόμου Κατσέλη.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από το άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), «για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, δυνάμει της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55) και της από 20.3.2020 ΠΝΠΠ (Α’ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών μηνών η καταβολή των δόσεων, στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α’ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης». Υπενθυμίζεται πως ο δανειολήπτης ο οποίος έκανε αίτηση για ένταξη σε κάποιο από τα παραπάνω πλαίσια προστασίας της περιουσίας του, έχανε τη ρύθμιση εάν καθίστατο υπερήμερος, δεν προέβαινε, δηλαδή, σε καταβολές, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών μηνιαίων δόσεων.

Οσον αφορά στους οφειλέτες που δεν έχουν τεθεί μέχρι σήμερα υπό κρατική… ομπρέλα, αυτοί, σύμφωνα με τη σχετική Πράξη, θα μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση τρίμηνης αναστολής, με τις τράπεζες να αποφασίζουν έπειτα από αξιολόγηση.

Ηλεκτρονική διαδικασία
Σε ετοιμότητα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών προκειμένου να δεχθούν τα αιτήματα των πελατών τους για αναστολή των υποχρεώσεών τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. «Στόχος μας είναι η όλη διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται και η εκ του σύνεγγυς συνεννόηση, σε μεμονωμένες, όμως, περιπτώσεις», σχολιάζει στον Ελεύθερο Τύπο υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλου συστημικού ομίλου.

Για να «τρέξουν», μάλιστα, γρήγορα οι σχετικές διαδικασίες, που είναι προς όφελος των δανειοληπτών, η κυβέρνηση προβλέπει στην ΠΝΠ τη δυνατότητα παροχής σε τράπεζες και servicers των απαιτούμενων στοιχείων εξατομίκευσης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και, όταν απαιτείται, και κωδικό αριθμό δραστηριότητας), για όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.

Διευκολύνσεις

Μετά την Alpha Bank, πάντως, που ανέλυσε πρόσφατα τις διευκολύνσεις που θα παρέχει στους πελάτες της, αντίστοιχες ανακοινώσεις έκανε χθες Τρίτη και η Eurobank. Πιο αναλυτικά:

Αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, για τις επιχειρήσεις των κλάδων που συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών την καταβολή των χρεολυσίων για επιχειρηματικά δάνεια για τουλάχιστον έξι μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δάνεια ενήμερα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Με την αναστολή των δόσεων επιμηκύνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα η διάρκεια του δανείου.

«Η τράπεζα βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να στηρίξει αποτελεσματικά με επιπλέον ρευστότητα κάθε επιχείρηση που πλήττεται άμεσα ή έμμεσα από την κρίση του Covid-19», προσθέτει χαρακτηριστικά και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετέχει ενεργά και στο πρόγραμμα εγγυήσεων, με βάση τους όρους που θα διαμορφωθούν από το υπουργείο Ανάπτυξης, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους».

Αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, την καταβολή των δόσεων των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων για διάστημα τριών μηνών και εφόσον τα δάνεια είναι ενήμερα για τους εργαζομένους όλων των επιχειρήσεων που πλήττονται και των οποίων οι κλάδοι συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ