Την τροπολογία που προβλέπει την επέκταση της κατά 40% στις επαγγελματικές μισθώσεις και τις μισθώσεις κύριας κατοικίας προκειμένου να καλυφθούν και οι που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «με τη διάταξη επεκτείνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις το μέτρο που ήδη ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση εργαζομένων που πλήττονται λόγω της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, ώστε να δικαιούνται μερική καταβολή στη σύμβαση μίσθωσης κύριας κατοικίας όχι μόνο οι απασχολούμενοι σε επιχείρηση της οποίας ανεστάλη ή απαγορεύθηκε η λειτουργία με κρατική εντολή, αλλά και οι εργαζόμενοι των οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργασίας, λόγω του γεγονότος ότι η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται έχει πληγεί».

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται και αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών για 4 μήνες για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι επωμίζονται την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος.

Αν παρόλα αυτά επιθυμούν και μπορούν να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους οι ιδιοκτήτες θα τύχουν έκπτωσης 25% επί των παραπάνω υποχρεώσεων.