Ανακοίνωση για την τήρηση των μέτρων κατά την διδασκαλία της κολύμβησης στα σχολεία εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 120779/Δ5/14.09.2020 Υ.Α. με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος
μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και
ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης σχολικού έτους 2020 – 2021» καλούνται οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) και οι Συντονιστές Κολύμβησης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί οι πλεονάζοντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής και
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την
έναρξη του μαθήματος.

Επισημαίνεται ότι οι Υπεύθυνοι Φ.Α.ΣΧ.Α. με τους Συντονιστές κολύμβησης οφείλουν να τηρούν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και τις οδηγίες, όπως περιγράφονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τη Γ.Γ.Α. για τον τρόπο λειτουργίας των
κολυμβητηρίων και να εφαρμόζουν τα ισχύοντα για τις μετακινήσεις μέτρα, τα οποία αφορούν τόσο στον
περιορισμό της διασποράς του covid19, όσο και στην ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών/τριών και των
εκπαιδευτικών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ