Τι πρέπει να ξέρετε για το που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες για αιτήσεις.

Δικαιούχοι θα είναι συνταξιούχοι, αλλά και παιδιά και σύζυγοι συνταξιούχων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πλατφόρμα θα ανοίξει στις αρχές Ιουλίου, αφού έχει ολοκληρωθεί ο «» της ΔΥΠΑ,, για εργαζόμενους και ανέργους, αλλά και όταν κλείσει η πλατφόρμα του «Τουρισμός για Όλους 2023».

Ειδικότερα, εφόσον είστε δικαιούχοι, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher διακοπών του ΕΦΚΑ μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ προβλέπεται από μία έως και έξι διανυκτερεύσεις σε όλες της περιοχές της Ελλάδας ανεξαιρέτως. Η συγκεκριμένη Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού καλύπτει διαμονή, ακτοπλοϊκή μετάβαση και επιστροφή.

Ωστόσο, εάν επιλέξετε να κάνετε τις διακοπές σας σε κάποιες από τις παρακάτω περιοχές, τότε θα επωφεληθείτε με έως και 12 διανυκτερεύσεις:

στα νησιά Λέσβου, Χίου, Λέρου, Κω και του νομού Έβρου, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις.
στη Σάμο και τους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας του Ν. Ευβοίας, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις.

Κοινωνικός Τουρισμός συνταξιούχων 2023: Οι δικαιούχοι

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 ορίζονται συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010. Μάλιστα, έχει προστεθεί μία ακόμη κατηγορία δικαιούχων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν καταβάλει την αντίστοιχη εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή κατά τον μήνα Ιούνιο 2022.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται:

τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η
01.01.2023,
τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα,
τέκνα των δικαιούχων ηλικίας από 18 ετών και άνω
με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας, χωρίς ημέρες εργασίας,
οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,
οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως δ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, αποδεικνυόμενη από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα, εκδοθείσα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συζύγων που είναι και οι δύο δικαιούχοι της παροχής, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Κοινωνικός Τουρισμός 2023 για συνταξιούχους: Κριτήρια και μοριοδότηση

Τα κριτήρια μοριοδότησης και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο έχουν ως εξής:

Ιδιότητα ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια
Ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια
Αριθμός ανήλικων τέκνων (ηλικίας έως 18 ετών): 15 μόρια για κάθε τέκνο

Το οικογενειακό εισόδημα έχει 3 κλίμακες μοριοδότησης:

έως 10.000,99 ευρώ: 30 μόρια,
από 10.001,00 έως 20.000,99 ευρώ: 20 μόρια,
από 20.001,00 έως 30.000,00 ευρώ: 10 μόρια.

Για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του προηγούμενου του έτους υλοποίησης του προγράμματος φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη η σχετική φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ προθεσμίες, θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους 2023: Ποιοι «κόβονται» από το πρόγραμμα

οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρ. 3 της παρούσας,
οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού που τους επεβλήθη κύρωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα περιόδου 2023- 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 4 και στην παρ. 1 του άρθρ. 15 της υπ’ αρ. 62412/04.07.2022 (Β΄ 3492) κοινής υπουργικής απόφασης.