: Οι δικαιούχοι από σήμερα θα αρχίσουν να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους – Αναλυτικά ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Διαβάστε αναλυτικά ποιοί είναι οι δικαιούχοι:

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι

Το των 250 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, θα λάβουν όσοι έχουν κύρια σύνταξη ή και άθροισμα συντάξεων ως 638 ευρώ το μήνα μικτά, ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα ως 7.200 ευρώ το χρόνο και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 14.400 ευρώ.

Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που έχει κατατεθεί στη Βουλή, δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι όσοι κατά τον Νοέμβριο λαμβάνουν:

-Οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.

-Προσυνταξιοδοτική παροχή.

-Αναπηρικά επιδόματα από τον ΕΦΚΑ.

-Συνταξιοδοτικές παροχές καλλιτεχνών, αντιστασιακών, πολεμικές συντάξεις κ.ά.

-Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων ΟΓΑ.

-Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα .

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν:

α) Ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 7.200 ευρώ.

β) Οικογενειακό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 14.400 ευρώ.

γ) Ακίνητη περιουσία ως 200.000 ευρώ.

Όπως ορίζει η τροπολογία, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί και στους υγειονομικούς με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2021, στο ακέραιο, εφόσον οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι έχουν μισθοδοτηθεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουάριου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και ισούται με το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού των δικαιούχων για το προαναφερόμενο διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται τμήμα αυτής, ανάλογο προς το χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας των δικαιούχων.

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο καταβάλλεται τμήμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί χρονικό διάστημα μισθοδοσίας του δικαιούχου.

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία εν είδει αποζημίωσης του ιατρικού και λοιπού προσωπικού νοσοκομείων και φορέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι πρωτίστως κλήθηκαν να διαχειριστούν και εξακολουθούν να διαχειρίζονται την τεράστια πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, θέτοντας τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους σε κίνδυνο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες

Στους ανασφάλιστους υπερήλικες δικαιούχους των επιδομάτων του , η καταβολή θα γίνει την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου το απόγευμα μαζί με την κανονική τους πληρωμή.

Αυτό εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι:

α) Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ. Ως φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης.

β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2021, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013 (Α’167), τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

γ) Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για το φορολογικό έτος 2020 ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια στο ποσό των 250 ευρώ.

Οι δικαιούχοι είναι 173.827 των αναπηρικών επιδομάτων, 19.010 που παίρνουν Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και 16.061 που λαμβάνουν το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων.