: Οι στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος και τους ανασφάλιστους υπερήλικες αναμένονται πριν από το τέλος του έτους.

Το των  250 ευρώ θα λάβουν όσοι έχουν κύρια σύνταξη ή και άθροισμα συντάξεων ως 638 ευρώ το μήνα μικτά, ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα ως 7.200 ευρώ το χρόνο και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 14.400 ευρώ .

Η έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ συν 50 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δοθεί σε περισσότερα νοικοκυριά χαμηλοσυνταξιούχων, όπως προκύπτει από τις κατηγορίες που προστέθηκαν στην τροπολογία, και ο αριθμός όσων πάρουν αυτό το μικρό Δώρο για τις γιορτές ίσως ξεπεράσει τους 850.000 συνταξιούχους.

Σύμφωνα με την τροπολογία, δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι όσοι κατά τον Νοέμβριο λαμβάνουν:

Οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
Προσυνταξιοδοτική παροχή.
Αναπηρικά επιδόματα από τον ΕΦΚΑ.
Συνταξιοδοτικές παροχές καλλιτεχνών, αντιστασιακών, πολεμικές συντάξεις κ.ά.
Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων ΟΓΑ.
Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Οι θα πρέπει να έχουν:

Ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 7.200 ευρώ.
Οικογενειακό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 14.400 ευρώ.
Ακίνητη περιουσία ως 200.000 ευρώ.

ΑμεΑ

Η ενίσχυση των 250 ευρώ για Ατομα με Αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες του θα πληρωθεί ως προσαύξηση κατά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του Δεκεμβρίου. Αν όμως τα ίδια πρόσωπα πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, τότε θα λάβουν μόνον την ενίσχυση από τον ΕΦΚΑ.

Ακατάσχετο

Η ενίσχυση των 250 ευρώ είναι ακατάσχετη από Δημόσιο και τράπεζες, δεν συμψηφίζεται με χρέη, και στόχος είναι να πληρωθεί στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα, με καταληκτική ημερομηνία την 31η/12.

Τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται «σωρευτικά», όπως λέει η τροπολογία. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει τριπλός κόφτης (ατομικό εισόδημα, οικογενειακό εισόδημα, ακίνητη περιουσία) προκειμένου να δοθεί η ενίσχυση στοχευμένα σε φτωχά νοικοκυριά.

Περιπτώσεις

Για παράδειγμα, για να πάρει ένας συνταξιούχος το , θα πρέπει να έχει ατομικό φορολογητέο εισόδημα ως 7.200 ευρώ, που σημαίνει μηνιαία κύρια σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων ως 638 ευρώ μικτά (ή ως 600 ευρώ μετά την κράτηση ασθένειας και προ φόρου) και σε περίπτωση συζύγων οικογενειακό εισόδημα ως 14.400 ευρώ.

Αν υπερβαίνει το ατομικό εισόδημα, δηλαδή αν παίρνει 7.500 ευρώ από συντάξεις αλλά είναι εντός του ορίου οικογενειακού εισοδήματος (π.χ. στα 12.000 ευρώ), δεν θα πάρει την ενίσχυση, γιατί πιάνει μεν το όριο οικογενειακού εισοδήματος, αλλά υπερβαίνει το όριο ατομικού εισοδήματος.

Αν έχει πενιχρή σύνταξη, της τάξης των 350 ευρώ, και εισπράττει άλλα 350 ευρώ από ενοίκια, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 350 ευρώ από σύνταξη, πάλι δεν θα πάρει την ενίσχυση, γιατί βγαίνει πάνω από τα 7.200 ευρώ του ατομικού εισοδήματος.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας με βάση τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων, υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Για παράδειγμα:

Ζευγάρι συνταξιούχων που παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα (500 ευρώ ο ένας και 500 ευρώ ο άλλος), με αξία ακινήτων 100.000 ευρώ, πιάνουν και το ατομικό και το οικογενειακό κριτήριο εισοδήματος, καθώς και το περιουσιακό κριτήριο, και θα πάρουν και οι δύο το Δώρο με 250 ευρώ + 250 ευρώ ο καθένας.

Ζευγάρι συνταξιούχων που παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα με 500 ευρώ ο ένας και 700 ευρώ ο άλλος πιάνουν μεν το οικογενειακό κριτήριο εισοδήματος, αλλά το Δώρο θα δοθεί στον έναν με τα 500 ευρώ, γιατί ο άλλος συνταξιούχος με τα 700 ευρώ ξεπερνά το ατομικό όριο εισοδήματος.

Ζευγάρι συνταξιούχων που παίρνουν 800 ευρώ το μήνα και οι δύο με 400 ευρώ ο ένας και 400 ευρώ ο άλλος, αλλά έχουν ακίνητα η αξία που είναι πάνω από 200.000 ευρώ, δεν θα λάβουν την ενίσχυση των 250 ευρώ, γιατί βγαίνουν έξω από το όριο του περιουσιακού κριτηρίου, παρότι οι συντάξεις τους είναι μέσα στα όρια ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος.

Προσαύξηση 50€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος

Το ύψος της ενίσχυσης καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

Στα ζευγάρια συνταξιούχων που είναι δικαιούχοι και οι δύο, η ενίσχυση των 250 ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους.

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τότε, εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι ο ίδιος, μοιράζονται την προσαύξηση των 50 ευρώ. Αν δηλαδή υπάρχουν δύο προστατευόμενα μέλη, τότε ο κάθε σύζυγος θα πάρει από 50 ευρώ.

Αν ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι διαφορετικός στις δύο ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης μοιράζεται στη μέση με βάση τον ελάχιστο αριθμό των εξαρτώμενων μελών, και ο σύζυγος που έχει περισσότερα εξαρτώμενα μέλη λαμβάνει επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο ένας εξ αυτών, καταβάλλεται σε αυτόν η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για να γίνουν οι πληρωμές, ο ΕΦΚΑ και η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΥΛΠΣΟΙΛ) θα αποστείλουν στην ΑΑΔΕ αρχείο με τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του συνόλου των δυνητικών δικαιούχων, στη συνέχεια η ΑΑΔΕ θα κάνει έλεγχο των προϋποθέσεων και θα επιστρέψει το αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ και της προσαύξησης κατά 50 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.