: Τι ανακοίνωσαν η Πρόεδρος της ΜΑΘ ΑΕ/ ΑΟΤΑ και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη

Τη δημιουργία ενός φορέα παροχής κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, μέσω του οποίου θα προκύψει μια δεξαμενή κατοικιών με την αξιοποίηση του αδρανούς κτιριακού αποθέματος, που θα διατεθεί σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες σε προσιτές τιμές και με κοινωνικά κριτήρια, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της ΜΑΘ ΑΕ/ ΑΟΤΑ και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη.

Σύμφωνα με την κυρία Καραγιάννη, στο πλαίσιο των δράσεων της ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο τέλος Μαρτίου θα λειτουργήσει «Στεγαστική Πλατφόρμα», όπου θα δηλώνονται τα κενά σπίτια, θα παρέχεται πληροφόρηση για στεγαστικές πολιτικές και θα υπάρχει διαδραστικός χάρτης με δεδομένα που προέρχονται από την παρακολούθηση δεικτών στεγαστικού αποκλεισμού.

Οι δράσεις τις οποίες θα αναπτύσσει ο φορέας, όπως τις προσδιόρισε η κυρία Καραγιάννη, περιλαμβάνουν τα εξής:

– Νομικό-τεχνικές μελέτες για τις αναγκαίες νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές για τη διευκόλυνση εξάσκησης του δικαιώματος στη στέγαση

– Νομική υποστήριξη και πληροφόρηση ενοικιαστών για τα δικαιώματά τους, υποστήριξη σε συλλόγους ενοικιαστών, κοινωνικά εγχειρήματα, όπως στεγαστικοί συνεταιρισμοί, co-housing κ.ά.

– Νομική υποστήριξη σε άτομα που απειλούνται με εξώσεις

– Επιμορφωτικά προγράμματα προς ενοικιαστές για τα δικαιώματά τους και για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

– Διαχείριση παραχωρήσεων των ακινήτων στον φορέα και matching με ωφελούμενους σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες

– Διαχείριση της στεγαστικής πλατφόρμας και της πλατφόρμας δήλωσης ακινήτων από ιδιώτες (πλατφόρμα κενών σπιτιών)

– Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης δημοτικού και ιδιωτικού αποθέματος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αποθέματος τουλάχιστον 500 σπιτιών μέχρι το 2025

– Ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης στεγαστικού αποκλεισμού για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Ανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε η κυρία Καραγιάννη, η δημιουργία αυτού του φορέα παροχής κοινωνικής και προσιτής κατοικίας θα έχει πολλαπλά οφέλη για την πόλη. «Η ενεργειακή αναβάθμιση σπιτιών θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η επιστροφή κλειστών σπιτιών με κίνητρα προς ιδιοκτήτες στην αγορά θα αντιμετωπίσει την αστική συρρίκνωση που παρατηρείται στους κεντρικούς δήμους. Και κυριότερο όλων οι στεγαστικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται θα υποστηρίξουν μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ένταξη ενός ολοένα και αυξανόμενου αριθμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, αλλά ταυτόχρονα θα υποστηρίζουν και την προώθηση μιας πιο δίκαιης και ισόρροπης αστικής ανάπτυξης», εξήγησε η Πρόεδρος της ΜΑΘ ΑΕ/ ΑΟΤΑ.

Η παρέμβαση αυτή, όπως σημείωσε η ίδια, ξεκίνησε με τη συμβολή του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης, ενώ στην πορεία αναμένεται να υποστηρίξει και την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «Κοινωνική Κατοικία» του Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τις ενέργειες συμμετοχικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, η ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ τον περασμένο Νοέμβριο έλαβε το Ευρωπαϊκό Βραβείο στεγαστικής καινοτομίας από το Habitat International.

Στεγαστική πολιτική σε δύο άξονες

Στη στεγαστική πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε κι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις του Δήμου εστιάζουν σε δύο άξονες, στην αντιμετώπιση της αστεγίας και την υποστήριξη των αστέγων από τη μία πλευρά και στην προώθηση της κοινωνικής και της οικονομικά προσιτής κατοικίας από την άλλη.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εγκαίρως αντιληφθεί ότι το στεγαστικό ζήτημα είναι κομβικό για μια ισορροπημένη αστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεται επίσης ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας δημιουργεί μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις αστικής ανθεκτικότητας», σημείωσε ο κ. Κούπκας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η παρέμβαση στην αγορά κατοικίας μέσω της δημιουργίας φορέα παροχής κοινωνικής κατοικίας εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλά και συμπληρωματικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο, καθώς «θα δημιουργήσει το αναγκαίο απόθεμα οικονομικά προσιτών κατοικιών για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, θα ανακουφίσει μικροϊδιοκτήτες αλλά και δημόσιους φορείς με αναξιοποίητα περιουσιακά στοιχεία και θα αναζωογονήσει γειτονιές της πόλης που έχουν εγκαταλειφθεί». «Παράλληλα», συμπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, «θα επιτευχθούν και μια σειρά από συμπληρωματικές στοχεύσεις, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, η ώθηση στον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας, που δοκιμάστηκε από την ύφεση των τελευταίων ετών, και η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας».