Οι πολίτες συνεχίζουν να για το και από τα πιο σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει είναι οι εξουσιοδοτήσεις.

είναι από άτομο φιλοξενούμενο του οποίου η μητέρα είναι κατάκοιτη ή έχει άνοια και .

Διαβάστε επίσης:

Οπως τονίζεται, ο φιλοξενούμενος μπορεί με την εξουσιοδότηση, το έντυπο συναίνεσης και αντίγραφο της βεβαίωσης της ασθένειας (ιδεατά και για δική σας κάλυψη) να ο φιλοξενούμενος γιός.