Οσοι δικαιούχοι του (ΚΕΑ) είχαν ελλιπή στοιχεία στην αίτησή τους και έχουν τεθεί σε κατάσταση αναστολής, μπορούν να μεταβούν στους δήμους όπου κατοικούν και να δηλώσουν τα σωστά στοιχεία τους. Η διαδικασία είναι ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο Εργασίας, όσοι κριθούν ότι θα συνεχίσουν στο πρόγραμμα, η καταβολή του ΚΕΑ θα γίνει αναδρομικά τον επόμενο μήνα από αυτόν που επανενεργοποίησαν την αίτησή τους.

Η πληρωμή για το Νοέμβριο

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς και στις κάρτες των δικαιούχων τα χρήματα για την πληρωμή της δόσης Νοεμβρίου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (), όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εργασίας. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η πληρωμή μηνός Νοεμβρίου του προγράμματος () για 270.325 (διακόσιους εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιους είκοσι πέντε) δικαιούχους. Η μεταφορά πίστωσης είναι συνολικά 60.479.676,89€ (εξήντα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά) για την πληρωμή του προγράμματος.

 

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους στις 28 Νοεμβρίου 2017.

Η πληρωμή του  θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό ήταν ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.