Η ΝΕΑ του θα αποφασισθεί με τη φιλοσοφία της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης όλων των εργαζομένων στην ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, χθες, με 505 ψήφους υπέρ, 92 ψήφους κατά και 44 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη νέους νομοθετικούς κανόνες με στόχο τον καθορισμό επαρκών στην ΕΕ.

Η νέα οδηγία της ΕΕ, που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, έχει ως στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες και διαβίωσης όλων των εργαζομένων στην ΕΕ και να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο.

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν ορισμένες στοιχειώδεις προδιαγραφές όσον αφορά στην επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία ή στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διασφαλίζουν την καλύτερη πρόσβαση των εργαζομένων σε έννομα μέσα προστασίας των κατώτατων μισθών.

Η νέα οδηγία θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση απασχόλησης στην ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ στις οποίες ο κατώτατος μισθός προστατεύεται ήδη αποκλειστικά μέσω συλλογικών συμβάσεων δεν υποχρεούνται να εισαγάγουν τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο ούτε να επιβάλουν την καθολική ισχύ αυτών των συμφωνιών

Ο καθορισμός του κατώτατου παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στο εξής, όμως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί τους θα επιτρέπουν στους εργαζομένους να ζουν αξιοπρεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής και το γενικό επίπεδο των αμοιβών. Για να αξιολογείται κατά πόσον οι ισχύοντες κατώτατοι μισθοί είναι επαρκείς, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν ένα καλάθι βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε πραγματικές τιμές ή να ορίζουν ότι αυτό αντιστοιχεί στο 60 % του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και στο 50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού.

Ως προς τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, το ύψος της παραμένει αδιευκρίνιστο ακόμη, καθώς θα πρέπει να προηγηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στον σχετικό νόμο. Ωστόσο το χρονοδιάγραμμα οριστικοποίησης και της τελικής ανακοίνωσης του νέου κατώτατου προσδιορίζεται νωρίτερα από τον ερχόμενο Μάιο – που έγινε εφέτος – λόγω των βουλευτικών εκλογών που τοποθετούνται την ερχόμενη άνοιξη.

Ο στόχος είναι οι αποδοχές να επανέλθουν στα προ μνημονίων επίπεδα, δηλαδή ο κατώτατος να ανέλθει σε 751 ευρώ μεικτά. Όμως αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πρόβλεψη – για την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας – θεωρείται αφενός πρόωρη, αφετέρου εκτός θεσμικής διαδικασίας, αφού πρέπει να προηγηθεί η γνωμοδότηση των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και να ληφθεί υπόψη και η νέα Κοινοτική Οδηγία.