– Σε ποσοστό αύξησης κατώτατου μισθού 4% συγκλίνουν οι απόψεις οικονομολόγων με γνώμονα να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ειδικότερα, η διαβούλευση ξεκίνησε με στόχο να ισχύσει ο νέος μισθός από 1η Απριλίου, ενώ με βάση κυβερνητικές πηγές το ποσοστό αύξησης θα ξεπερνάει το 5%.

Οι τεχνοκράτες όπως αναφέρει η Καθημερινή, κινούνται σε πιο συντηρητική κατεύθυνση, καθώς επικαλούνται ότι ο μισθός δεν πρέπει να αυξάνεται περισσότερο από το άθροισμα της μεταβολής της παραγωγικότητας και του πληθωρισμού, ώστε να μη δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις. Το δεύτερο κριτήριο είναι να μην επηρεάζεται αρνητικά η ανταγωνιστικότητα.

Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός προβλέπεται το 2024 ότι θα είναι 2,6% (προϋπολογισμός 2024) έως 3% (ΤτΕ) και η παραγωγικότητα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1% (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν), μια «συνετή» αύξηση του κατώτατου μισθού θα ήταν 4%. Σύμφωνα, με μια άλλη εκδοχή, στον υπολογισμό θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη ο στόχος για τον πληθωρισμό, το 2%, οπότε θα προέκυπτε αύξηση 3%.

Έτσι, μια αύξηση 5% φέτος θα τον ανέβαζε στα 819 ευρώ, ενώ αν το ποσοστό περιοριστεί στο 4%, θα ανέβει στα 811 ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να φτάσει τα 950 ευρώ.

Ο μέσος μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», αυξήθηκε κατά 6,4% το 2023 και σωρευτικά την περίοδο 2019-2013 στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 15%. Ετσι, κάλυψε οριακά τις απώλειες του πληθωρισμού. Μαζί με τον δημόσιο τομέα, όπου δεν δόθηκαν καθόλου αυξήσεις μέχρι φέτος, ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 11,5% την τετραετία, υπολειπόμενος του πληθωρισμού. Στόχος της κυβέρνησης είναι, ως γνωστόν, να φτάσει ο μέσος μισθός τα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, έναντι 1.251 ευρώ που ήταν το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει σε αυξήσεις και τα υψηλότερα κλιμάκια. Ωστόσο, όπως διαπιστώνουν οι οικονομολόγοι, αυτό αφορά κυρίως τους χαμηλούς μισθούς, κοντά στον κατώτατο και όχι τα υψηλότερα κλιμάκια.