Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές  επιμένουν στην απόσυρση των δυνάμεων από τα ιδρύματα.

Τονίζουν ότι τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα χρειάζονται νέες θέσεις, καθηγητές και προσωπικό αξιοπρεπώς αμειβόμενο, χρηματοδότηση για υποδομές και έρευνα, σύγχρονη, δημοκρατική και αποτελεσματική διοικητική διάρθρωση, φύλαξη των χώρων και του προσωπικού με διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και όχι .

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, όπως αναφέρουν οι πανεπιστημιακοί (ΠΟΣΔΕΠ) οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) που επιχειρήθηκε να εγκατασταθούν το τελευταίο διάστημα, με την συνοδεία ΜΑΤ, σε κεντρικά πανεπιστήμια, επιβεβαιώνουν την εκτίμηση της ΠΟΣΔΕΠ για την πλήρη αποτυχία της ιδέας για μόνιμη παρουσία αστυνομικής δύναμης, που μόνο προβλήματα και εντάσεις δημιουργεί. Οι καθηγητές κρίνουν ότι οι «ΟΠΠΙ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα φύλαξης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Αντίθετα, τροφοδοτούν ένα αντιθεσμικό κλίμα που επιτρέπει σε διάφορους «δήθεν» υπερασπιστές των ελευθεριών και της δημοκρατίας να δρουν με τρόπους που συναντούν την καθολική καταδίκη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και υπονομεύουν τον αγώνα μας». Σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς «η μόνη διέξοδος σε αυτή την συγκυρία είναι η απόσυρση και κατάργηση των ΟΠΠΙ. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων φύλαξης και αστυνόμευσης. Τα δημόσια και αυτοδιοικούμενα πανεπιστημιακά ιδρύματα χρειάζονται νέες θέσεις, καθηγητές και προσωπικό αξιοπρεπώς αμειβόμενο, χρηματοδότηση για υποδομές και έρευνα, σύγχρονη, δημοκρατική και αποτελεσματική διοικητική διάρθρωση, φύλαξη των χώρων και του προσωπικού με διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας

Αδιέξοδα στην εφαρμογή του νόμου για τα ΑΕΙ

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία των πανεπιστημιακών πέρα από τις αντιρρήσεις της για την ελλιπή διαδικασία διαλόγου και για ουσιώδεις πλευρές του πρόσφατου νόμου 4957, η ΠΟΣΔΕΠ είχε διατυπώσει έντονο προβληματισμό για τη δυνατότητα εφαρμογής του. Η έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, από τις αρχές του Σεπτέμβρη, δυστυχώς μας επιβεβαιώνει, καθώς μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε ένα πραγματικό αδιέξοδο λειτουργίας τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, που δεν μπορούν ακόμη να συγκροτηθούν νόμιμα οι Συνελεύσεις τους. Τα Πανεπιστήμια έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με μια πλειάδα προβλημάτων στην καθημερινή τους λειτουργία, ακόμη και στο διοικητικό τους μέρος, επειδή ο ν.4957 έχει κύριες και βασικές ελλείψεις, όσον αφορά σε μεταβατικές διατάξεις, σε εξουσιοδοτικές διατάξεις, ακόμη και σε διατάξεις που θα πρέπει να τροποποιηθούν ή στην καλύτερη περίπτωση να ερμηνευθούν, που είναι αδικαιολόγητο όταν το νομοσχέδιο κυοφορήθηκε επί δύο χρόνια. Ενδεικτικά, υπάρχει πρόβλημα στη συμμετοχή μονοπρόσωπων οργάνων στη σύνθεση των Συνελεύσεων, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πρόβλημα στη συγκρότηση εκλεκτορικών με βάση τη συνάφεια, δεν προβλέπονται εκπαιδευτικές και προσωπικές άδειες, κ.α. Η απαράδεκτη δυσλειτουργία που επικρατεί από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς επαναφέρει στο προσκήνιο την πάγια θέση μας ότι κάθε προσπάθεια νομοθέτησης, η οποία αγνοεί την πραγματικότητα και δεν προκύπτει από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με την πανεπιστημιακή κοινότητα (με άλλα λόγια εκείνους που θα κληθούν να εφαρμόσουν το όποιο νόμο) είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Τα αιτήματα των πανεπιστημιακών

Όπως αναφέρει η ΠΟΣΔΕΠ ενόψει του εξαιρετικά δύσκολου οικονομικά χειμώνα, όπως προβλέπεται λόγω της κλιμακούμενης διεθνούς κρίσης, η ΠΟΣΔΕΠ ζητά έκτακτη χρηματοδότηση όλων των Πανεπιστημίων με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, σε ποσοστό που τουλάχιστον να αντισταθμίζει τα τρέχοντα επίπεδα πληθωρισμού, έτσι ώστε να μη διακυβευθεί η ομαλή λειτουργία τους. Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά επίσης την άμεση χορήγηση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, πέρα από την πλήρη κάλυψη των αφυπηρετήσεων, καθώς και τη χορήγηση θέσεων για ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό προς κάλυψη των αποχωρήσεων για τις οποίες δεν έχει δοθεί καμία θέση την τελευταία 10ετία. Αναφορικά με τη χορήγηση νέων θέσεων μελών ΔΕΠ επισημαίνεται ότι αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα πριν την αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους, καθότι οι αφυπηρετήσεις λαμβάνουν χώρα στις 31 Αυγούστου κάθε έτους και δεδομένης της μακρόχρονης διαδικασίας πλήρωσης των νέων θέσεων.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει μεν προθέσεις, αλλά η ακολουθούμενη πρακτική του να δίδονται οι απαραίτητες εγκρίσεις στα μέσα του ακαδημαϊκού έτους οδηγεί σε στρεβλώσεις ως προς το πραγματικό ποσοστό κάλυψης των συνταξιοδοτήσεων. Η ΠΟΣΔΕΠ αναμένει, επίσης, την κατανομή πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση με πανεπιστημιακό προσωπικό των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία / Νοσοκομεία του ΕΣΥ, καθώς οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε αυτά παρέχουν πολύ μεγάλο σε ποσότητα και ποιότητα κλινικό έργο. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την αύξηση των αποδοχών μιας κατηγορίας του ειδικού μισθολογίου κατά 10% μεσοσταθμικά από 1η Ιανουαρίου 2023.

Η ΠΟΣΔΕΠ εδώ και 15 χρόνια έχει αναδείξει τις ανισορροπίες στα ειδικά μισθολόγια και το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο των αποδοχών των Καθηγητών Πανεπιστημίου στη χώρα μας [1-3], που κυρίως οφείλεται στο ότι ενώ δεν έλαβαν τις αυξήσεις που δόθηκαν σε άλλους κλάδους την περίοδο 2008-2010 υπέστησαν όλες τις μετέπειτα μειώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η Πολιτεία δεν έχει καν συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ του 2014 που προέβλεπε την επαναφορά των αποδοχών των Πανεπιστημιακών τουλάχιστον στο ύψος που είχαν πριν τις περικοπές του 2012. Η ΠΟΣΔΕΠ, που έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά του ισχύοντος ειδικού μισθολογίου των Πανεπιστημιακών, καλεί και πάλι την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναμόρφωση του «αντισυνταγματικού» μισθολογίου των Καθηγητών Πανεπιστημίου και να επαναφέρει τις αποδοχές τους σε αξιοπρεπή επίπεδα.