«Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού () καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του ανοιχτού πλαισίου ενεργητικών πολιτικών και ως προς τα δύο σκέλη του νέου μοντέλου, της παροχής προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής και της τοποθέτησης των ανέργων σε αυτά» δηλώνει στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη.

Όπως αναφέρει, το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ) θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στο Θριάσιο Πεδίο από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του στην Ελευσίνα.

Παράλληλα, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ επισημαίνει ότι η εκπαίδευση των εργασιακών συμβούλων του Οργανισμού σε νέα εργαλεία και μεθόδους συμβουλευτικής ανέργων, η πρόσληψη μεγάλου αριθμού νέων εργασιακών συμβούλων, μέσω , η διάκριση μεταξύ συμβούλων αναζητούντων εργασία και συμβούλων εργοδοτών, η σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Μεγάλων Εργοδοτών και η υιοθέτηση για πρώτη φορά μίας στρατηγικής προσέγγισης των επιχειρήσεων, είναι οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές, των οποίων η υλοποίηση και ολοκλήρωση θα οδηγήσει τον ΟΑΕΔ σε μία νέα εποχή. Τονίζει δε ότι στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ελευσίνας θα δοκιμαστούν όλες οι αλλαγές του προγράμματος αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ μαζί με τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης σε ανοιχτό πλαίσιο, σύμφωνα με το νέο μοντέλο ενεργητικών πολιτικών.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με την ανεργία, η κ. Καραμεσίνη απαντά ότι, από το 2017, η οικονομία έχει μπει σε αναπτυξιακή τροχιά και προϊόντος του χρόνου ανεβάζει ταχύτητα. «Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2019, που συζητείται στη Βουλή, είναι για φέτος 2,1% και για του χρόνου 2,5%. Μία επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης θα συμπαρασύρει τον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είτε σε υπάρχουσες είτε σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Εάν επιβεβαιωθεί, εκτιμώ ότι η ανεργία μπορεί να πέσει του χρόνου και χαμηλότερα του 18,1%, που είναι η εκτίμηση της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού, από 19,6% που θα κλείσει φέτος σε ετήσια βάση» υπογραμμίζει η διοικήτρια του Οργανισμού, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ επιδιώκουν σταθερά με τις παρεμβάσεις τους να συμβάλουν στην ταχύτερη δυνατή αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης της διοικήτριας του ΟΑΕΔ Μαρίας Καραμεσίνη, στην Γεωργία Μπάρλα για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ερ: Πρόσφατα, ανακοινώσατε, μαζί με τον υφυπουργό Εργασίας Νάσο Ηλιόπουλο, ένα νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και την πιλοτική εφαρμογή του στην περιοχή της Ελευσίνας. Περί τίνος πρόκειται;

Απ: Το νέο μοντέλο ενεργητικών πολιτικών ανοιχτού πλαισίου αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού και παροχής των ενεργητικών πολιτικών προς τους ανέργους με δύο σκέλη. Έχει ως βάση τις ατομικές ανάγκες των ανέργων για υπέρβαση των αντικειμενικών εμποδίων και των υποκειμενικών δυσκολιών τους, ώστε να βρουν δουλειά και στηρίζεται σε ένα μενού προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης που είναι διαρκώς ανοιχτά και διαθέσιμα προς αυτούς.

Οι άνεργοι θα τοποθετούνται στα προγράμματα από τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ ανάλογα με τους επαγγελματικούς τους στόχους και την ανάγκη υποστήριξής τους για την εργασιακή τους ένταξη. Το νέο μοντέλο θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στο Θριάσιο Πεδίο από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ στην Ελευσίνα.

 

Ερ: Σε τι διαφέρει το νέο μοντέλο από το σημερινό;

Απ: Στο σημερινό μοντέλο, το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων που απευθύνονται είτε στους ανέργους είτε στις επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτά μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ενώ η συμμετοχή σε αυτά γίνεται βάσει αιτήσεων και όχι με βάση τη διάγνωση των ατομικών αναγκών των ανέργων, σε συνεργασία των τελευταίων με τον εργασιακό σύμβουλο.

Ερ: Κατά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελευσίνας, είπατε ότι το νέο μοντέλο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης συνιστά τομή στη μέχρι τώρα λειτουργία του ΟΑΕΔ. Μπορείτε να εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε;

Απ: Ο ΟΑΕΔ καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του ανοιχτού πλαισίου ενεργητικών πολιτικών και ως προς τα δύο σκέλη του νέου μοντέλου, της παροχής προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής και της τοποθέτησης των ανέργων σε αυτά. Ως προς το πρώτο σκέλος, ο Οργανισμός καλείται αφενός μεν να συμβάλει καθοριστικά στην παροχή του μενού των ανοιχτών προγραμμάτων και να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό των τελευταίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων αφετέρου δε να έχει συνεχή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, για να εξασφαλίσει προσφερόμενες θέσεις στα προγράμματα, ώστε να μπορεί να τοποθετεί ανέργους. Ως προς το δεύτερο σκέλος, ο Οργανισμός καλείται να παρέχει στους ανέργους ποιοτική συμβουλευτική υποστήριξη και να τους τοποθετεί σε προγράμματα, κατόπιν διάγνωσης των αναγκών τους.

Όλες μαζί οι παραπάνω αλλαγές συνιστούν τομή στη μέχρι τώρα λειτουργία του ΟΑΕΔ. Τις περισσότερες τις έχουμε προετοιμάσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος «Επανασχεδιασμός του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ». Η εκπαίδευση των εργασιακών συμβούλων μας σε νέα εργαλεία και μεθόδους συμβουλευτικής ανέργων, η πρόσληψη μεγάλου αριθμού νέων εργασιακών συμβούλων, μέσω ΑΣΕΠ, η διάκριση μεταξύ συμβούλων αναζητούντων εργασία και συμβούλων εργοδοτών, η σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Μεγάλων Εργοδοτών και η υιοθέτηση για πρώτη φορά μίας στρατηγικής προσέγγισης των επιχειρήσεων, είναι οι σημαντικότερες από αυτές τις αλλαγές, των οποίων η υλοποίηση και ολοκλήρωση θα οδηγήσει τον ΟΑΕΔ σε μία νέα εποχή. Στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ελευσίνας θα δοκιμαστούν όλες οι αλλαγές του προγράμματος αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ μαζί με τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης σε ανοιχτό πλαίσιο, σύμφωνα με το νέο μοντέλο ενεργητικών πολιτικών.

Ερ: Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να υλοποιήσετε με επιτυχία το πρόγραμμα της Ελευσίνας, ιδίως να εξασφαλίσετε την ανταπόκριση των επιχειρήσεων; Τι ενέργειες έχετε κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση;

Απ: Ως προς τον σχεδιασμό του μενού των ανοιχτών προγραμμάτων, οι δράσεις επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις για προσλήψεις ανέργων και οικονομικής ενίσχυσης των ανέργων, για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση, δεν παρουσίασαν δυσκολία. Αντίθετα, μας δυσκόλεψε αρκετά ο σχεδιασμός των δράσεων κατάρτισης σε ανοιχτό πλαίσιο και υιοθετήσαμε πολλές καινοτομίες. Αναλύσαμε από τη μία πλευρά τις επαγγελματικές ειδικότητες των ανέργων του μητρώου μας και από την άλλη πλευρά τους κλάδους και τα επαγγέλματα στα οποία γίνονται προσλήψεις, ώστε να προσανατολίσουμε την κατάρτιση των ανέργων σε επαγγελματικές ειδικότητες όπου υπάρχει ζήτηση εργασίας στην τοπική αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, έχουμε αναθέσει έρευνα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την ανίχνευση των ελλείψεών τους σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες στα επαγγέλματα όπου κάνουν τις περισσότερες προσλήψεις ή έχουν κενές θέσεις. Επιπλέον, δίνουμε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προτείνουν από κοινού την κατάρτιση ανέργων σε συγκεκριμένες ειδικότητες, με υποχρέωση να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και να προβούν σε προσλήψεις στη συνέχεια.

Τέλος, έχουμε έρθει σε επαφή με όλους τους εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων της περιοχής, καθώς και όλους τους υπερτοπικούς φορείς που καλύπτουν τις επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίοι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν προθυμοποιηθεί να ενημερώσουν τα μέλη τους για το πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειώσω ότι το ΚΠΑ ΟΑΕΔ Ελευσίνας έχει πυκνό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων το οποίο και θα ενεργοποιήσει. Πάντως, η ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα για προσλήψεις ανέργων της ομάδας στόχου του προγράμματος δεν είναι δεδομένη, όπως σωστά επισημαίνετε και χρειάζεται να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια, για να έχουμε ένα σεβαστό αποτέλεσμα.

Ερ: Εντάσσεται στα άμεσα σχέδιά σας η εφαρμογή του ανοιχτού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο; Σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα και με ποια κριτήρια;

Απ: Ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες σε αυτό το επίπεδο είναι αρμοδιότητα του υπουργείου, με το οποίο βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία. Προς το παρόν, ξεκινάμε πιλοτικά με το πρόγραμμα της Ελευσίνας, που καλύπτει τους ανέργους που διαμένουν στους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας.

Ένα τόσο καινοτόμο πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη χώρα και σε μία τόσο δύσκολη για ένταξη ομάδα ανέργων, όπως οι άνεργοι 45 ετών και άνω που επιλέξαμε, θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί και να εντοπιστούν οι δυσκολίες και οι αστοχίες, πριν επεκταθεί σε άλλες περιοχές ή και σε άλλη ηλικιακή ομάδα στην ίδια περιοχή.

Ερ: Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ως στόχο την περαιτέρω μείωση της ανεργίας με εξασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας. Εκτιμάτε ότι η κατάσταση της οικονομίας, αυτήν τη στιγμή, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης;

Απ: Από το 2017, η οικονομία έχει μπει σε αναπτυξιακή τροχιά και προϊόντος του χρόνου ανεβάζει ταχύτητα. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2019, που συζητείται στη Βουλή, είναι για φέτος 2,1% και για του χρόνου 2,5%. Μία επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης θα συμπαρασύρει τον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας είτε σε υπάρχουσες είτε σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Εάν επιβεβαιωθεί, εκτιμώ ότι η ανεργία μπορεί να πέσει του χρόνου και χαμηλότερα του 18,1%, που είναι η εκτίμηση της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού, από 19,6% που θα κλείσει φέτος σε ετήσια βάση. Ούτως ή άλλως, το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ επιδιώκουν σταθερά με τις παρεμβάσεις τους να συμβάλουν στην ταχύτερη δυνατή αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Το ζητούμενο της σημερινής κυβέρνησης δεν είναι η απλή μείωση των στατιστικών της ανεργίας, αλλά η σταθερή εργασιακή ένταξη των ανέργων, που εξαρτάται από την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς πολίτης της χώρας ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είναι σταθερά προσηλωμένη στη βελτίωση των όρων εργασίας που υπέστησαν συντριπτικό πλήγμα τα χρόνια των μνημονίων και εργάζεται συστηματικά γι’ αυτόν το στόχο τα τελευταία χρόνια.

Από το 2017, έχει νομοθετήσει προστατευτικές ρυθμίσεις για τους μισθωτούς που βρίσκονται στην πιο ευάλωτη θέση και καταπατούνται τα δικαιώματά τους, για την αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας και για την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, έχει επεκτείνει εννέα συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο σύνολο των μισθωτών των αντίστοιχων κλάδων, ενώ πρόσφατα αποφάσισε την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των νέων και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η ουσιαστική βελτίωση των εργασιακών σχέσεων δεν θα επέλθει μόνο μέσα από νόμους, αλλά και από την αποκατάσταση της συλλογικής διαπραγματευτικής δύναμης των μισθωτών, μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης και δράσης.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ