Απο την επόμενη σχολική χρονιά τα των σχολείων θα εκδίδονται χωρίς την αναγραφή του και της ιθαγένειας.

Έως τις 18 Δεκεμβρίου θα είναι σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του για την αναβάθμιση της Αρχής για την διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ όπου περιλαμβάνονται και άλλες διατάξεις.

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ) θεσπίζει το υπουργείο Παιδείας το οποίο και θα χορηγείται στους μαθητές στο τέλος του Γυμνασίου, ενώ απο την επόμενη σχολική χρονιά τα απολυτήρια των σχολείων θα εκδίδονται χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας.

Αυτό αναφέρει διάταξη του υπουργείου Παιδείας με στόχο την εναρμόνιση του ισχύοντος καθεστώτος με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση της Αρχής για την διασφάλιση της ποιότητας των ΑΕΙ, που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 18 του μήνα.
Όπως είναι γνωστό, το Ανώτατο Συμβούλιο της νέας Αρχής (ΕΘ.ΑΑ.Ε) θα έχει νέες αρμοδιότητες και αναβαθμισμένο ρόλο όπως και δυνατότητα εισηγήσεων για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία των Α.Ε.Ι. ή τμημάτων τους.