Στόχος είναι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, να επιτευχθεί η στήριξη της ανάπτυξης με προστασία του δημοσίου συμφέροντος χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ασφάλεια εγκαταστάσεων και προϊόντων, καθώς και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή

To νομοσχέδιο που αφορά στη δεύτερη φάση της απλοποίησης δανειοδότησης δραστηριοτήτων στους τομείς του Τουρισμού, της Υγείας και των Μεταφορών και αφορά συνέχεια του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε τον Απρίλιο παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις .

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο αυτό απλοποιείται περαιτέρω και θα ψηφιοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαλείφοντας μια σειρά επιβαρυντικών πρακτικών και διοικητικών εμποδίων. «Δημιουργείται ένα απλό και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προσέλκυση επενδύσεων» ανέφερε ο υπουργός.

Στόχος είναι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, να επιτευχθεί η στήριξη της ανάπτυξης με προστασία του δημοσίου συμφέροντος χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ασφάλεια εγκαταστάσεων και προϊόντων, καθώς και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.

Επιπλέον μεγαλύτερη διαφάνεια με απομόνωση των μεμονωμένων και κατά περίπτωση ερμηνειών του θεσμικού πλαισίου ή και πλήρη απουσία τους όσον αφορά τις αδειοδοτικές διαδικασίες ώστε να αποκλειστούν αμφιλεγόμενες και αναποτελεσματικές πρακτικές της διοίκησης.

Τέλος, αποφεύγεται η κατάχρηση εξουσίας και αναγνωρίζεται η ουσιαστική συμβολή των διοικητικών πρακτικών στην εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ενώ επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα των διαδικασιών που απλοποιούνται με υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες όπως είναι το ΓΕΜΗ και οι e-Αdeies.