Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Συλλόγων εκπαιδευτικών με την πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας: Τι είπαν για –  Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών Συλλόγων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση ήταν οι Πρόεδροι του ΠΑΣΑΔ, του ΣΑΤΕΑ, του ΣΑΚΕΑ και του ΠΑΣΥΔΕΕΑ και η Γ.Γ. της ΠΕΑΔ, οι οποίοι μετέφεραν την αμετάκλητη απόφαση των Συλλόγων ενάντια σε οποιαδήποτε σκέψη ή μελλοντικό σχεδιασμό για νέο σύστημα πρόσληψης και διορισμού εκπαιδευτικών μέσω γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

 

Το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε πως η , διαψεύδοντας όσα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το ΥΠΑΙΘΑ έχει ήδη έτοιμο προσχέδιο νέου τρόπου προσλήψεων και διορισμών βάσει γραπτού διαγωνισμού.

Ακολουθεί η ενημέρωση των Συλλόγων ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημονικών Συλλόγων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., έπειτα από κοινό αίτημα που είχαν αποστείλει οι επιστημονικοί Σύλλογοι, με θέμα την εναντίωση του εκπαιδευτικού κλάδου σε γραπτό διαγωνισμό.

Στη συνάντηση η ηγεσία του Υπουργείου εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του νέου Υπουργού Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τον κ. Ν. Δημάκη και από τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κ. Γ. Κατσαρό. Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών Συλλόγων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση ήταν οι Πρόεδροι του Π.Α.Σ.Α.Δ., του Σ.Α.Τ.Ε.Α., του Σ.Α.Κ.Ε.Α. και του ΠΑ.ΣΥ.Δ.Ε.Ε.Α. και η Γ.Γ. της Π.Ε.Α.Δ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μεταφέρθηκε η ρητή και αμετακίνητη στάση των επιστημονικών Συλλόγων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενάντια σε οποιαδήποτε σκέψη ή μελλοντικό σχεδιασμό για νέο σύστημα πρόσληψης και διορισμού εκπαιδευτικών μέσω γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π., που θα υπέσκαπτε τα ακαδημαϊκά κεκτημένα και τις προσωπικές θυσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους οποίους η εκπαιδευτική κοινότητα εναντιώνεται απέναντι στο ενδεχόμενο εφαρμογής γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. και τονίστηκε πως η θέση των επιστημονικών Συλλόγων είναι συμπαγής και αδιαίρετη και πως δεν πρόκειται να υπάρξουν συμβιβασμοί. Η απάντηση των εκπροσώπων της ηγεσίας του Υπουργείου ήταν ότι η αλλαγή συστήματος προσλήψεων και διορισμών εκπαιδευτικών δεν βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου. Υπάρχει, ωστόσο, σκέψη για μελλοντική αλλαγή του συστήματος, χωρίς όμως κατ’ ανάγκη να περιλαμβάνει γραπτό διαγωνισμό υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Επιπλέον, διαψεύστηκαν κατηγορηματικά όσα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έχει ήδη έτοιμο προσχέδιο νέου τρόπου προσλήψεων και διορισμών βάσει γραπτού διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρθηκε ότι όταν ξεκινήσει η συζήτηση αυτή, θα υπάρξει η συμμετοχή των επιστημονικών Συλλόγων μας με τη διατύπωση σχετικών προτάσεων. Παράλληλα, δέχτηκαν ότι η συζήτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από μηδενική βάση, με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις και χωρίς να υπάρχουν αιφνιδιασμοί. Στο τέλος, δόθηκαν από εμάς εγγράφως τα κύρια σημεία διαφωνίας μας απέναντι στο ενδεχόμενο εφαρμογής ενός γραπτού διαγωνισμού, σημεία στα οποία στηρίχθηκε η κουβέντα που πραγματοποιήθηκε. Συνεχίζουμε αταλάντευτα με κάθε τρόπο, κρατώντας ενιαία στάση ενάντια στον γραπτό διαγωνισμό εκπαιδευτικών. Παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που λάβαμε, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και πρέπει να παραμένουμε σε επαγρύπνηση.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στους Συλλόγους τους, επιστημονικούς και τοπικούς, ώστε να συνδημιουργούμε και να συναποφασίζουμε για όσα ζητήματα αφορούν στο μέλλον το δικό μας και του κλάδου μας.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ • Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων- ΠΑ.Σ.Α.Δ. • Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας- Π.Ε.Α.Δ. • Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής- Σ.Α.Τ.Ε.Α. • Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής- Σ.Α.Κ.Ε.Α. • Πανελλήνιος Σύλλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ΠΑ.ΣΥ.Δ.Ε.Ε.Α.