Υπ. Εργασίας: Οδηγός για την αξιοποίηση των ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔16/05/2018 - 17:09 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Μία ομάδα ερωτήσεων-απαντήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού () έχει αναρτήσει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον ιστότοπο του υπουργείου.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις:

1. Σε περίπτωση που για ένα συγκεκριμένο ακίνητο, προκύψει ενδιαφέρον από νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και από ιδιώτη, σε ποιον θα δοθεί και με ποια κριτήρια;

Η διαδικασία βαθμολόγησης της κάθε υποβληθείσας πρότασης εντάσσεται στη συγκριτική αξιολόγηση, βάσει πολυκριτηριακής ανάλυσης σε σχέση με τη στρατηγική του προγράμματος. Η τελική βαθμολογία της πρότασης θα κρίνει το αποτέλεσμα.

2. Διάρκεια μίσθωσης;

Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να είναι βραχύχρονη ή μακρόχρονη και προτείνεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της πρότασής του, αποτελεί, ωστόσο, κριτήριο κατά την αξιολόγηση του συνόλου της πρότασης με τις μακρόχρονες μισθώσεις να υπερτερούν σε σχέση με τις μικρότερης χρονικής διάρκειας.

Loading...


  • europalso

    ideascentral