: 4.000.000 οικιακοί καταναλωτές θα λάβουν για τους ρεύματος Δεκεμβρίου 2021 – Μαΐου 2022.

Πότε οι πληρωμές

Τα συγκεκριμένα ποσά θα δοθούν με βάση το οικογενειακό και όχι το ατομικό εισόδημα των φορολογουμένων, ήτοι θα το λάβουν όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Οι αναμένονται τον Ιούνιο.

Για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από Δεκέμβριο έως και Μάιο η αποζημίωση θα υπολογίζεται στη βάση της ρήτρας αναπροσαρμογής, μείον της επιδότησης που έδωσε το κράτος και μείον της έκπτωσης που έδωσε ο πάροχος.

Η επιδότηση θα χορηγηθεί στον λογαριασμό IBAN του καταναλωτή.

Υπολογίζεται ότι για τις καταναλώσεις αυτής της περιόδου, οι οικιακοί καταναλωτές – για την πρώτη κατοικία τους – έχουν επιδοτηθεί με 755 εκατ. ευρώ, ενώ οι ίδιοι έχουν επωμιστεί επιπλέον κόστος 464 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, το κόστος της νέας παρέμβασης, με την απευθείας επιστροφή ποσού στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται στα 280 εκατ. ευρώ.

Αυτό το κόστος θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η αποζημίωση θα δοθεί και σε όσους έχει παραχωρηθεί η πρώτη κατοικία ή την ενοικιάζουν , ήτοι σε φοιτητές , και το τελικό ποσό θα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Τα ποσά θα δοθούν κανονικά και σε όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τους προμηθευτές ενέργειας.