Όπως γίνεται γνωστό μέσω της αγγελίας, και συγκεκριμένα αναζητά Public Sector Account Executive, Google Cloud, προσωπικό για τα γραφεία της στην Αθήνα.

Ειδικότερα, στην αγγελία πρόσληψης ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους:

Ελάχιστα προσόντα:

πτυχίο ή ισοδύναμη πρακτική εμπειρία.
Εμπειρία σε ρόλο πωλήσεων ή επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Προτιμώμενα προσόντα:

Εμπειρία συνεργασίας και διαχείρισης συνεργατών σε έργα υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων παγκόσμιων ολοκληρωτών συστημάτων και προμηθευτών συσκευασμένου λογισμικού.

Εμπειρία με μεγάλες εμπορικές και νομικές συμφωνίες, σε συνεργασία με ομάδες προμηθειών, νομικές και επιχειρηματικές ομάδες.

Εμπειρία στην πώληση λογισμικού υποδομής, βάσεων δεδομένων, αναλυτικών εργαλείων, λογισμικού εφαρμογών ή λύσεων Google Cloud.

Κατανόηση του χώρου του δημόσιου τομέα.

Ικανότητα συνεργασίας με τους μηχανικούς πωλήσεων και τους τεχνικούς επικεφαλής του πελάτη για την καταγραφή του υπάρχοντος λογισμικού, τον καθορισμό σχεδίων μετάβασης και την ανάπτυξη επιχειρηματικών περιπτώσεων για τη μετάβαση.