Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση επιβάρυνσης μεταξύ 35 χωρών παρουσίασε η Ελλάδα για το 2016, σύμφωνα με στοιχεία του που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ, το 2016 το ποσοστό των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 38,6% του ΑΕΠ, έναντι 36,4% που ήταν το 2015. Η αύξηση αυτή της τάξεως του 2,2% σε ετήσια βάση είναι η μεγαλύτερη μεταξύ 35 χωρών του ΟΟΣΑ που συμμετείχαν στην έρευνα, με δεύτερη την Ολλανδία, όπου τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,5% το 2016.

Μάλιστα, ο λόγος των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων προς το ΑΕΠ για το 2016 στην Ελλάδα ήταν πολύ υψηλότερος από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που διαμορφώθηκε στο 34,3% (+4,3%). Πιο ψηλά όμως από την Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα βρίσκονται χώρες όπως η Δανία (45,9%) και το Βέλγιο (44,2%). Η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η σύνθεση των δημοσίων εσόδων από φόρους και εισφορές: σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 39% των εσόδων προέρχονται από έμμεσους φόρους (στο 32% ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ), το 29% των εσόδων προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές (στο 26% ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ), ενώ μικρότερη είναι η συνεισφορά των φόρων επί της περιουσίας (8%, έναντι 6% στον ΟΟΣΑ) και των φόρων σε προϊόντα και υπηρεσίες (19%, έναντι 12% στον ΟΟΣΑ).

Αντίθετα, χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ είναι στην Ελλάδα η συνεισφορά των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων (15%, έναντι 29% στον ΟΟΣΑ), όπως αυτή των εταιρικών φόρων (6%, έναντι 9% του ΟΟΣΑ).