Το Συμβούλιο της Ευρώπης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα έκθεση προόδου του Σχεδίου Δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη (2017-2019), σύμφωνα με την οποία, όλες οι δράσεις που προβλέπονται για το 2017 υλοποιούνται με επιτυχία και οι δράσεις για το 2018 έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ειδικός εκπρόσωπος του γγ του Συμβουλίου της Ευρώπης για μεταναστευτικά θέματα, Tόμας Μπότσεκ υπογράμμισε τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της μετανάστευσης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν από τις διαφορετικές λύσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.

 

Με βάση την έκθεση έως τώρα έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω δράσεις:

– πρόγραμμα σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών για νομικούς και άλλους επαγγελματίες. Στην έκθεση σημειώνεται ότι προβλέπεται εντός 2018 η προσαρμογή και ένταξη του online προγράμματος στο πλαίσιο και τη νομοθεσία της Ελλάδας.

– έκδοση οδηγού για τους βουλευτές που επισκέπτονται χώρους, όπου τα παιδιά στερούνται την ελευθερία τους ως αποτέλεσμα των διαδικασιών μετανάστευσης

– εργαλειοθήκη για την εκμάθηση γλωσσών για ενήλικους πρόσφυγες (Language support toolokit for adult refugees)

– ευρωπαϊκό διαβατήριο επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων για τους πρόσφυγες (European Qualifications Passport). Η Ελλάδα ήταν βασικός φορέας στη δημιουργία και πρωτοπόρος στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος- αξιολόγησε 92 αιτήσεις και εξέδωσε 73 διαβατήρια.

– ενημερωτικό δελτίο (factsheet) της επιτροπής κατά των βασανιστηρίων (CPT) για την κράτηση μεταναστών

Δράσεις που υλοποιούνται ή ξεκινούν:

– νέες κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) σχετικά με την αποτελεσματική κηδεμονία και την αξιολόγηση της ηλικίας

– εγχειρίδιο για τη φιλική για τα παιδιά ενημέρωση (child-friendly information)

– εγχειρίδιο για τα πρότυπα και τις ορθές πρακτικές για την αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών

– προώθηση εναλλακτικών λύσεων έναντι της κράτησης μεταναστών

– δύο ομάδες εργασίας που εργάζονται για μέτρα πρόληψης και καταστολής της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών

– συλλογή ορθών πρακτικών για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών

– έρευνα για την εμπειρία των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή εκπαίδευσης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες και την ένταξή τους στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα

– νέες κατευθυντήριες γραμμές για μέτρα υποστήριξης των παιδιών κατά την μετάβαση στην ενηλικίωση.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ