Σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζεται απρόσκοπτα η συναλλακτική δραστηριότητα, η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Attica Bank και η αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία της αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας με αφορμή δημοσιεύματα.

Όπως αναγράφεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Attica Bank στις 27/7/2016, η τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και η διοίκησή της επιμελείται της πλήρους συμμόρφωσης με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε από μεικτό κλιμάκιο της ΕΚΤ (SSM) και της ΤτΕ.

Σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας προέβη στην ανασύνθεση του, ώστε αυτή να συμβαδίζει πλήρως με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στην άρση της προσωρινής απαγόρευσης της χορήγησης νέων δανείων και πιστώσεων που έχει αποφασιστεί από την ΤτΕ.

Μετά τη σημερινή του ανασύνθεση και την παραίτηση της Άννας Πουσκούρη, έως σήμερα μη εκτελεστικού μέλους, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έχει ως εξής:

Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
Αθανάσιος Τσάδαρης του Χρήστου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Τσακιράκης του Εμμανουήλ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Γεράσιμος Σαπουντζόγλου του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Βλαχάκης του Ηρακλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Κυριακόπουλος του Δαμασκηνού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος.
Δημήτριος Τζαννίνης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
Στεφανία Γεωργακάκου – Κουτσονίκου του Στυλιανού, μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Παράλληλα, η Τράπεζα έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης των 70 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες της.

Η Attica Bank ενημερώνει επίσης ότι, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 της τράπεζας, βάσει των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων στοιχείων της, διαμορφώνεται σε 17,64%.

Διευκρινίζεται τέλος, ότι στην τράπεζα δεν υφίστανται εκκρεμότητες ούτε αιτήματα για νέα, σημαντικά δάνεια και πιστώσεις.