: Νέα διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω εγκαινιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των ΚΕΠ, που θα τους στέλνει έγγραφα και πιστοποιητικά στο σπίτι, χωρίς χρέωση. Πρόκειται για ένα βήμα που συμπληρώνει τις υπηρεσίες που υλοποιούνται από το μέσω του υπολογιστή ή του κινητού.

Πώς θα γίνει η τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Με εγκύκλιο που αποστέλλει σήμερα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας, περιγράφεται η διαδικασία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών.

Η ίδια υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης παρέχεται και για πιστοποιητικά που απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, εφόσον ο πολίτης τα αποστείλει ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι η παράδοση των παραγόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι πολίτες, χωρίς χρέωση.

Τι θα ισχύσει για τα επείγοντα αιτήματα που απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών

Επιπλέον, για επείγοντα αιτήματα που απαιτούν την συνυποβολή δικαιολογητικών τα οποία δεν μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τον αιτούντα, θα παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής τους από την οικία του πολίτη μετά από τηλεφωνική εντολή στο ΚΕΠ.

Να σημειωθεί ότι τηλεφωνική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται:

Ο επείγων χαρακτήρας αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του ΚΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο του αρμοδίου Υφυπουργού, για τον επείγοντα χαρακτήρα πρέπει να πληρείται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το αίτημα να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020,
Το αίτημα να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,
Το αίτημα να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ