Γονικές παροχές δύο ταχυτήτων εφαρμόζει πλέον η Εφορία στις περιπτώσεις που οι γονείς βοηθούν οικονομικά τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, εάν τους δώσουν χρήματα για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο τότε η γονική παροχή του χρηματικού ποσού φορολογείται με συντελεστή 10% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ. Εάν όμως τα παιδιά αποκτήσουν πρώτη κατοικία με προίκα ο φόρος μηδενίζεται για τα ποσά έως 150.000 ευρώ.

Έτσι στην περίπτωση που ο πατέρας δώσει στην κόρη του το ποσό των 5.000 ευρώ για την αγορά ενός αυτοκινήτου τότε η συγκεκριμένη γονική παροχή θα επιβαρυνθεί με φόρο 500 ευρώ (5.000 Χ 10%). Αν όμως ο πατέρας βοηθήσει την κόρη του για να αγοράσει πρώτη κατοικία δίνοντας της 50.000 ευρώ δεν θα επιβαρυνθεί ούτε με ένα ευρώ.

Το νέο καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση του φορολογικού νομοσχεδίου στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως, το οποίο θα προβλέπει μηδενικό φόρο για χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους για αγορά πρώτης κατοικίας για ποσά έως 150.000 ευρώ και κλιμακωτούς συντελεστές από 1% έως 10 % για μεγαλύτερα ποσά.

Μέχρι τώρα οι οι χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους φορολογούνται με συντελεστή 10% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ. Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση των δωρεών ή γονική παροχή γίνεται για για την απόκτηση ακινήτου για το οποίο τα παιδιά έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.