Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε πλήρη οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις e- δηλώσεις δωρεών και γονικών παροχών, αποκρυπτογραφώντας  το τοπίο που διαμορφώθηκε στις μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myProperty  και για τις γονικές παροχές και δωρεές.

Οι οδηγίες

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις δωρεάς και για:

-ακίνητα  τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.),

-κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (μετοχές, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.) και χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία (σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, παππούδες, γιαγιάδες).

-Διαβάστε αναλυτικά τις ερωτήσεις, απαντήσεις, πατώντας

Η δήλωση δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλόμενους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.