Μπαράζ παρεμβάσεων στο καθεστώς στο στενό και ευρύτερο δημόσιο προωθεί η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν να κάνουν τόσο με το καθεστώς των , όσο και με το καθεστώς αμοιβής όσων απασχολούνται στο δημόσιο.

Σύμφωνα με το newsit, σε σχέση με το καθεστώς προσλήψεων, προωθείται αποπλοποίηση των διαδικασιών του για το μόνιμο προσωπικό, η πρόσληψη προϊσταμένων στα υπουργεία, αλλά και διοικητών των τέως ΔΕΚΟ μέσω (δηλαδή και από τον ιδιωτικό τομέα).

Σε σχέση με το καθεστώς των αμοιβών, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την καταβολή μπόνους στους πιο αποδοτικούς υπαλλήλους στο “στενό” δημόσιο.

Προσλήψεις προϊσταμένων και διοικητών μέσω ΑΣΕΠ

Οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για τους διοικητές έχουν ήδη ξεκινήσει πχ στα Νοσοκομεία και με το ίδιο μοντέλο θα συνεχιστεί και στις τέως ΔΕΚΟ που υπάγονται στο υπερ – ταμείο, αλλά και για τους προϊσταμένους διευθύνσεων στο στα Υπουργεία.

Σε σχέση με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Υπουργεία, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δώσει από τα μέσα του περασμένου μήνα το πράσινο φως σε προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται για τις νέες αιτήσεις που εξετάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, προωθείται η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα, με σκοπό τον ταχύτερο έλεγχο των αιτήσεων μέσω της άντλησης δεδομένων από υπηρεσίες όπως το Ptyxia.gov.gr και το Taxisnet.

Με τον τρόπο αυτόν, τα πιστοποιημένα προσόντα των υποψηφίων θα επικαιροποιούνται άμεσα, περιορίζοντας έτσι τους ελέγχους που γίνονται από το ΑΣΕΠ και συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων.

Επιπλέον, προετοιμάζεται η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια που σήμερα καθυστερούν την πλήρωση θέσεων και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το κύρος του ΑΣΕΠ.

Αναφορικά με το νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων στα Υπουργεία, έχει ήδη εξαγγελθεί επίσημα η πρόσληψη τους μέσω ΑΣΕΠ.

Σε σχέση με την επιλογή διοικήσεων στις τέως ΔΕΚΟ, οι οποίες είναι ενταγμένες στο υπερ – ταμείο, το ΥΠΟΙΚ, από τα μέσα του περασμένου μήνα, παρουσίασε νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει δυνατότητα πρόσληψης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με απλή διαδικασία, με βάση αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου της κάθε εταιρείας.

H θητεία των στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα θα είναι 4ετής, από 3ετής που είναι σήμερα, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Οι διαδικασίες προσλήψεων του προσωπικού στις τέως ΔΕΚΟ γίνονται πιο ευέλικτες, με έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης από το Α.Σ.Ε.Π. εντός 10 ημερών και συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας.
Αμοιβές: Ευελιξία στους μισθούς στελεχών των τέως ΔΕΚΟ και μπόνους 15% για τους πιο αποδοτικούς υπαλλήλους σε όλο το Δημόσιο

Το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για τις τέως ΔΕΚΟ θα προβλέπει απόλυτη ευελιξία στις αμοιβές των στελεχών των ΕΛΤΑ και των υπολοίπων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ενώ στις θυγατρικές εντός Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. συγκοινωνίες) οι αμοιβές θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει πράσινο φως για το νέο σύστημα καταβολής μπόνους στους πιο αποδοτικούς υπαλλήλους του στενού δημοσίου (όπως προβλέπεται ήδη για ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα για εκείνους που απασχολούνται σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και των δημοσιονομικών στόχων).

Το μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων.

Στην αρχή κάθε έτους, θα καθορίζονται οι επιλέξιμοι προς ανταμοιβή στόχοι από το σύνολο των στόχων που θα έχουν τεθεί καθώς και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες για την υλοποίησή τους και συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης απόδοσης (key performance indicators – KPIs) για κάθε στόχο.

Αφού ολοκληρωθεί το έτος, θα υπολογίζεται το ποσό ανταμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα, ανάλογα με τον αριθμό των στόχων που επιτευχθήκαν.

Στη συνέχεια θα καθορίζονται οι δικαιούχοι υπάλληλοι που εργάστηκαν για την επίτευξη των στόχων από τους Προϊσταμένους τους. Το 40% του διαθέσιμου ποσού ανταμοιβής θα κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους αυτούς ενώ το 60% θα κατανέμεται με απόφαση του Προϊσταμένου κατά τρόπο μη οριζόντιο αλλά σε συνάρτηση με την προσφορά κάθε υπαλλήλου.

Αναβαθμίζεται έτσι ο ρόλος των Προϊσταμένων, στους οποίους δίνονται εφόδια προκειμένου να μετεξελιχθούν σε ουσιαστικούς managers των οργανικών τους μονάδων, σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών όπως το νέο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης.

Προβλέπεται κατώτατο όριο ανταμοιβής ανά υπάλληλο που λαμβάνει το bonus (άρα δεν θα γίνεται να επιμερίζεται το bonus σε όλους τους υπαλλήλους του τμήματος και έτσι να παίρνει επιδοματική μορφή) και ανώτατο όριο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ετήσιου βασικού μισθού κάθε υπαλλήλου, ανά έτος.

Για τους υπαλλήλους που δεν λαμβάνουν το bonus παραγωγικότητας, προβλέπεται η δυνατότητα μη χρηματικών ανταμοιβών (π.χ. κάποιες επιπλέον ημέρες άδειας με πλήρεις αποδοχές, δυνατότητα και προτεραιοποίηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα).

Όλοι οι υπάλληλοι φορέων που υπάγονται στην στοχοθεσία – αξιολόγηση, όπως π.χ. Υπουργεία, δήμοι και περιφέρειες, νοσοκομεία, είναι εν δυνάμει δικαιούχοι του μπόνους παραγωγικότητας.

Προκειμένου να λάβει ένας υπάλληλος το μπόνους παραγωγικότητας, πρέπει να έχει συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη στόχου που έχει επιλεγεί προς ανταμοιβή.

Οι στόχοι που τίθενται για κάθε υπηρεσία του Δημοσίου προκύπτουν από την υφιστάμενη διαδικασία στοχοθεσίας φορέων του Δημοσίου, στην όποια ενσωματώνονται και εξειδικεύονται ανά Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση και Τμήμα τα έργα των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων.

Στην αρχή κάθε έτους θα καθορίζονται οι, προς ανταμοιβή, στόχοι των φορέων, κατόπιν επεξεργασίας από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς, με βάση τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο.

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν χρηματική ανταμοιβή έως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους. Ο προϋπολογισμός για τις χρηματικές ανταμοιβές, σύμφωνα με το νέο σύστημα, ανέρχεται συνολικά σε 40 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Οι μη χρηματικές ανταμοιβές χορηγούνται εφάπαξ, ετησίως, σε υπαλλήλους που έχουν συμβάλει στην πλήρη επίτευξη στόχων και δεν έχουν λάβει χρηματική ανταμοιβή. Χορηγούνται κατόπιν εμπεριστατωμένων εισηγήσεων των άμεσων προϊσταμένων των υπαλλήλων.

Μπορούν να έχουν για παράδειγμα τη μορφή συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από φορείς δημόσιας διοίκησης στο εξωτερικό.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ