ΦΠΑ: Το Συμβούλιο εγκρίνει τρεις σύντομες νομοθετικές πράξεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔06/12/2018 - 20:08 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Το Συμβούλιο ενέκρινε τρεις σύντομες νομοθετικές πράξεις που αποσκοπούν στην προσαρμογή ορισμένων κανόνων της ΕΕ περί ΦΠΑ προκειμένου να δώσει λύσεις σε τέσσερα ειδικά θέματα εν αναμονή της καθιέρωσης ενός νέου συστήματος .

Τα ζητήματα αυτά αφορούν:

το απόθεμα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή (Call-off Stock). Το κείμενο προβλέπει απλούστευση και ενιαία αντιμετώπιση των ρυθμίσεων για το απόθεμα «call-off», βάσει των οποίων ο πωλητής μεταφέρει αγαθά σε αποθήκη στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος άλλου κράτους μέλους,
τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Προκειμένου να είναι δυνατή η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις παραδόσεις αγαθών εντός της ΕΕ, πρόσθετη προϋπόθεση θα αποτελεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη,
τις αλυσιδωτές συναλλαγές. Για τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου κατά τον προσδιορισμό του ΦΠΑ για τις αλυσιδωτές συναλλαγές, το κείμενο προβλέπει ενιαία κριτήρια,
την απόδειξη παράδοσης εντός της ΕΕ. Θεσπίζεται κοινό πλαίσιο για τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των παραδόσεων εντός της ΕΕ.
Οι προσαρμογές αυτές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Παράλληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ που θα αντικαταστήσει τις ισχύουσες «μεταβατικές» διατάξεις ΦΠΑ, οι οποίες ισχύουν από το 1993. Μέχρι την εισαγωγή του νέου συστήματος, προτείνονται τέσσερις βραχυπρόθεσμες «προσωρινές λύσεις».

Οδηγία όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα ΦΠΑ για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών
Κανονισμός όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων για τα αποθέματα «call-off»
Κανονισμός όσον αφορά ορισμένες απαλλαγές συνδεόμενες με ενδοκοινοτικές πράξεις

Loading...


  • europalso

    ideascentral