Φορολογικός Big Brother μέσω της e-φορίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔01/11/2017 - 11:51 | Author: Newsroom Ipaidia

Σε ριζική αναμόρφωση και απλοποίηση όλων των ώστε να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και να μην απαιτείται καμία διά ζώσης επαφή μεταξύ φορολογουμένων και υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης προχωρούν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πολλά από τα ισχύοντα έντυπα φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να καταργηθούν και τα εναπομείναντα να απλοποιηθούν, οι αιτήσεις για επιστροφές φόρων θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, οι πάσης φύσεως ειδοποιήσεις για την πληρωμή φορολογικών οφειλών, ληξιπρόθεσμων ή μη θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους οφειλέτες φορολογούμενους, οι δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου υπεραξίας ακινήτων, φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής περιουσιακών στοιχείων θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου, πολλές από τις Εφορίες που λειτουργούν σήμερα θα καταργηθούν, ενώ οι διασταυρώσεις και έλεγχοι δεδομένων που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, στα εισοδήματα και τις καταθέσεις εκατομμυρίων φυσικών προσώπων θα διενεργούνται με προηγμένης τεχνολογίας ηλεκτρονικά μέσα.

Οι πιο σημαντικές δράσεις προβλέπουν:

1. Ανασχεδιασμό φορολογικών εντύπων και διαδικασιών.

2. Νέου τύπου αυτόματες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την άντληση πληροφοριών.

3. Αυτεπάγγελτη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

4. Πλήρης ενοποίηση των συστημάτων και .

5. Αναμόρφωση πληροφοριακών συστημάτων φορολογίας κεφαλαίου.

6. Επικαιροποίηση του συστήματος ELENXIS βάσει του κάθε φορά ισχύοντος ελεγκτικού νομοθετικού πλαισίου και ισχύοντος οργανογράμματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών.

Ελεύθερος Τύπος  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: