: Οι κατηγορίες με τα δεδομένα που θα είναι προσυμπληρωμένες από την Εφορία στο Ε1 – Με προσυμπληρωμένα στοιχεία, όχι μόνο στους κωδικούς όπου αναγράφονται οι ετήσιες φορολογητέες αποδοχές, οι παρακρατηθέντες φόροι και τα τεκμήρια διαβίωσης για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία αλλά και ένα πλήθος άλλων κωδικών θα αναρτηθούν φέτος στο Taxisnet τα ηλεκτρονικά έντυπα Ε1 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα κληθούν να υποβάλουν την άνοιξη περίπου 900.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.

Σύμφωνα με το πλήρες σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, που παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος, στα φετινά έντυπα Ε1 των και στοιχεία:

Στοιχεία για συνταξιούχους
Ποσά μισθών ή συντάξεων
Παρακρατηθέντες φόροι
Τόκοι καταθέσεων
Παρακρατηθέντες φόροι από τόκους
Στοιχεία κατοικιών
Περιουσιακά στοιχεία
Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων
Αποπληρωμή δανείων – καρτών
Δαπάνες αγορών
Εξαρτώμενα τέκνα
Κάλυψη τεκμηρίων