Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ο μέσος φόρος των χρεωστικών ανέρχεται σήμερα σε 821 ευρώ, όταν στην αντίστοιχη περίοδο του 2020 ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ.

Εφέτος, ο φόρος εισοδήματος που θα εισπραχθεί από τα εκκαθαριστικά αναμένεται να βρεθεί κάτω από 2,3 δισ. ευρώ.

Εκτός από τη μείωση των εισοδημάτων λόγω της πανδημίας που αποτυπώνεται στις φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών, των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ενεργοποιήθηκαν τόσο η νέα φορολογική κλίμακα με τους χαμηλότερους συντελεστές, όσο και το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης.

Μέχρι στιγμής, με εκκαθαρισμένες 6 στις 10 φορολογικές δηλώσεις, το κράτος εισπράττει μόλις 1,235 δισ. ευρώ καθαρά. Φυσικά, οι τελευταίες δηλώσεις είναι αυτές που φουσκώνουν κάθε χρόνο τον συνολικό λογαριασμό, ωστόσο είναι από τώρα δεδομένο ότι θα απέχουμε από τα περυσινά 2,95 δισ. ευρώ που μπήκαν στα κρατικά ταμεία.