Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, δηλαδή σε τέσσερις ημέρες εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φετινών εισοδήματος φυσικών προσώπων. Και μπορεί πλέον να απομένει ελάχιστος χρόνος για να εκπληρωθεί ίσως η πιο σημαντική φορολογική υποχρέωση της χρονιάς, όμως περισσότεροι από μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι δεν την έχουν εκπληρώσει.

Και οι περισσότεροι από αυτούς θα λάβουν, μόλις υποβάλλουν τη δήλωση, χρεωστικό εκκαθαριστικό, δηλαδή θα κληθούν να πληρώσουν φόρο. Σύμφωνα με τα στατιστικά των φορολογικών δηλώσεων:

-έχουν υποβληθεί συνολικά 5,7 εκατ. δηλώσεις και απομένει η υποβολή άλλων περίπου 500.000
-έχουν εκδοθεί 2,3 εκατ. χρεωστικά εκκαθαριστικά και ο μέσος φόρος που αναλογεί σε κάθε ένα από αυτά ανέρχεται σε περίπου 1.200 ευρώ
-έχουν εκδοθεί περίπου 710.000 πιστωτικά εκκαθαριστικά και το μέσο επιστρεφόμενο ποσό ανέρχεται σε 414 ευρώ
-έχουν εκδοθεί περίπου 2,7 μηδενικά εκκαθαριστικά
για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, Η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη και τελευταία έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο με τη χρήση των ειδικών κωδικών που διαθέτει κάθε φορολογούμενος. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να λάβουν την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο να έχουν δαπανήσει ένα ελάχιστο όριο του εισοδήματός τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Η σχετική δαπάνη θα πρέπει να δηλωθεί φέτος για πρώτη φορά στη φορολογική δήλωση. Το ποσοστό της δαπάνης υπολογίζεται ως εξής:
-για εισόδημα έως 10.000 ευρώ 10%
-για το τμήμα του εισοδήματος από 10.001 έως 30.000 ευρώ 15% και
-για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 30.001 ευρώ 20%

Για τη δαπάνη που δεν έχει πραγματοποιήσει ο φορολογούμενος επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που υπολογίζεται με συντελεστή 22%.

Στην εφαρμογή της φορολογικής δήλωσης υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για το ποσό της δαπάνης που έχει πραγματοποιήσει με πλαστικό χρήμα ο φορολογούμενος κατά τη διάρκεια του 2017. Ωστόσο, η ευθύνη για το ποσό που θα δηλωθεί ανήκει στον φορολογούμενο και πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί με παραστατικά εφόσον δεν προκύπτει από την ηλεκτρονική πληροφόρηση.