Διευκρινήσεις έβγαλε το , σχετικά με το σχολικό εγχειρίδιο της Φυσικής (τεύχος Β΄) της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

H ανακοίνωση:

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 25/13-05- 2021 του Δ.Σ.) το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι:

Λόγω διαφορών που παρατηρούνται ανάμεσα στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του σχολικού βιβλίου (pdf και html) της Φυσικής Γ’ Γενικού Λυκείου (Τεύχος Β΄) των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ως προς το κείμενο της υποενότητας 5.6 «Στρεφόμενο Πλαίσιο – Εναλλασσόμενη τάση» (σελ. 195), το κείμενο της υποενότητας διατυπώνεται ως εξής:

«…η μαγνητική ροή μέσα από την επιφάνεια του πλαισίου θα είναι = (). Καθώς το πλαίσιο στρέφεται, η μαγνητική ροή μέσα από την επιφάνειά του μεταβάλλεται και κατά συνέπεια εμφανίζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή. Από το νόμο του Faraday προκύπτει: