Τι θα πληρώσουν στο κράτος οι Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων το 2023 σύμφωνα με όσα αναγράφει ο Προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων

Το ποσό των 6,31 δισ. ευρώ θα πληρώσουν στο κράτος οι Έλληνες ιδιοκτήτες οχημάτων το 2023 σύμφωνα με όσα αναγράφει ο Προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το newsauto.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε πως τα έσοδα είναι αυξημένα σε ποσοστό 3,27% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονταν στον Προϋπολογισμό του 2022 καθώς για την επόμενη χρονιά η συνολική συνεισφορά από τους οδηγούς οχημάτων υπολογίζεται 6,31 δισ. ευρώ έναντι 6,11 δισ. ευρώ.

Μάλιστα τα έσοδα από τα το Τέλος Ταξινόμησης, τον ΕΦΚ στο diesel κίνησης, τον Φόρο Ασφαλίστρων, τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, τις Ιατρικές Εξετάσεις υποψήφιων οδηγών αλλά και από τον ΦΠΑ στα οχήματα αναμένεται να καταγράψουν άνοδο ενώ

Όσον αφορά στα υψηλότερα έσοδα του Προϋπολογισμού αφορούν στον ΕΦΚ βενζίνης που ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, στον ΕΦΚ στο diesel κίνησης με 1,5 δισ. ευρώ, στα Τέλη Κυκλοφορίας με 1,2 δισ. ευρώ. Ο λόγος της αύξησης των εσόδων στον Προϋπολογισμό του 2023 εστιάζεται στην άνοδο των τιμών λιανικής των αυτοκινήτων όσο και της χονδρικής όπως επίσης και στην άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα έσοδα που προβλέπονται για το 2023 είναι αισθητά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα έσοδα του Προϋπολογισμού του 2019 που τα έσοδα κυμαίνονταν σε 7,7 δισ. ευρώ!

Ειδικότερα για το 2023 Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα:

424 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ στα οχήματα (κωδικός 1110202). Το 2021 τα αντίστοιχα έσοδα κυμαίνονταν σε 374 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα έσοδα να καταγράφουν άνοδο 13,36%.

10 εκατ. ευρώ από την Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά που μπαίνουν σε κυκλοφορία (Κωδικός 1110317). Το αντίστοιχο ποσό στον Προϋπολογισμό του 2022 ήταν 10 εκατ. ευρώ οπότε δεν καταγράφεται μεταβολή.

395 εκατ. ευρώ από το Τέλος Ταξινόμησης οχημάτων (Κωδικός 11106). Στον Προϋπολογισμό του 2022 τα αντίστοιχα έσοδα ανέρχονταν σε 292 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα την επόμενη χρονιά να καταγράφουν άνοδο 35,27%.

Λίγο πάνω από 2 δισ. ευρώ από το φόρο στη βενζίνη (Κωδικός 1110302). Τα αντίστοιχα έσοδα στον Προϋπολογισμό του 2020 ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ οπότε και εδώ τα έσοδα προβλέπεται ότι θα καταγράψουν πτώση 4,7%.

Ο ΕΦΚ στο diesel κίνησης αναμένεται να καταγράψει άνοδο 8,69% καθώς στον Προϋπολογισμό του 2022 εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 1,50 δισ. ευρώ ενώ πέρυσι είχαν προϋπολογιστεί έσοδα 1,38 δισ. ευρώ. (Κωδικός 1110303).

Άνοδο κατά 3 εκατ. ευρώ αναμένεται να καταγράψουν και τα έσοδα που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων τα οποία θα ανέλθουν σε 20 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 17 εκατ. ευρώ που ανέγραφε ο Προϋπολογισμός του 2021. (Κωδικός 1140103).

Άνοδο θα καταγράψουν τα έσοδα του 2022 που προέρχονται από τα Τέλη Κυκλοφορίας σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή καθώς θα ανέλθουν σε 1,216 δισ. ευρώ έναντι 1,227 δισ. ευρώ το 2021. Δηλαδή τα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας το 2023 θα καταγράψουν οριακή πτώση 0,8%. (Κωδικός 1190101).

Μεγάλη άνοδο προβλέπεται να καταγράψουν τα έσοδα που προέρχονται από το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης καθώς στον Προϋπολογισμό του 2023 εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 39 εκατ. ευρώ έναντι 34 εκατ. ευρώ που ανέγραφε ο Προϋπολογισμός του 2021. Δηλαδή τα συγκεκριμένα έσοδα θα καταγράψουν άνοδο 14,7%. (Κωδικός 1190201).

Αρκετά αυξημένα είναι και τα κρατικά έσοδα που προέρχονται από τις Ιατρικές Εξετάσεις Οδηγών καθώς ο Προϋπολογισμός του 2023 προβλέπει ότι θα αντληθούν 77 εκατ. ευρώ έναντι 48 εκατ. ευρώ. Δηλαδή τα συγκεκριμένα έσοδα θα καταγράψουν άνοδο 60,4%. (Κωδικός 1190301).

Αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ θα είναι τα κρατικά έσοδα που προέρχονται από εκποίηση κατασχεμένων οχημάτων το 2023 και θα ανέλθουν σε μόλις 3 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ που ανέγραφε ο Προϋπολογισμός του 2021. (Κωδικός 1490901).

Αυξημένα έσοδα προβλέπει ο Προϋπολογισμός 2023 τα οποία προέρχονται από το Φόρο Ασφαλίστρων καθώς για το 2022 προβλέπονται έσοδα 520 εκατ. ευρώ έναντι 485 εκατ. ευρώ. Δηλαδή τα συγκεκριμένα έσοδα θα καταγράψουν άνοδο 7,21%. (Κωδικός 1110820).

Στον Προϋπολογισμό του 2023 διατηρούνται και οι δύο νέες επιβαρύνσεις που είδαμε για πρώτη φορά πέρυσι και αφορούν στο Πράσινο Τέλος στο diesel κίνησης με τα κρατικά έσοδα να κυμαίνονται στα 101 εκατ. ευρώ από 103 εκατ. ευρώ και στο Έκτακτο Περιβαλλοντικό Τέλος Οχημάτων με τα συγκεκριμένα κρατικά έσοδα να υπολογίζονται σε 10 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ που ήταν το 2022.