Δύο νέες προσκλήσεις – προκηρύξεις για προγράμματα χρηματοδότησης μέσω , έδωσε στη δημοσιότητα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Νέο – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 19/1/2018 – 9/3/2018
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε .
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 19/1/2018 – 2/3/2018
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε .