Πέντε πρόκειται να εκδώσει το σε ισάριθμες ΔΕΚΟ, που θα αφορούν συνολικά 1.196 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου

Ώριμο είναι το αίτημα της Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), που έχει ζητήσει την πρόσληψη 150 νέων εργαζομένων σε δεκάδες ειδικότητες της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το οι 55 θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 25 από υποψηφίους Τεχνολογικής και 70 από υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάποιες από τις ειδικότητες που ζητούνται αφορούν μεταξύ άλλων: Διοικητικούς, στελέχη Πληροφορικής, Αυτοματισμού, Καταμετρητές, Μηχανολόγους, Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους, Οδηγούς και Υδραυλικούς.

Στο βρίσκεται και το αίτημα πρόσληψης συνολικά 76 μονίμων υπαλλήλων σε ειδικότητες Διοικητικών και Τεχνικών, που έχει υποβάλει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., για τις ανάγκες των υπηρεσιών του στους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Εβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης.

Ο ΑΔΜΗΕ που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποτελεί 100% θυγατρική της ΔΕΗ, ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά.

Κάθε χρόνο καταφεύγει σε εκατοντάδες εποχικές προσλήψεις -κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων- για να καλύψει τις ανάγκες του, ενώ για μόνιμο προσωπικό έχει αιτηθεί τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Τοπογράφους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Μηχανικούς, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Μηχανικούς Η/Υ), ΤΕ Πτυχιούχους Αναλυτές Προγραμματιστές, ΤΕ Πτυχιούχους Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς Δικτύων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς Σταθμών – Υποσταθμών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ Μηχανοτεχνικούς Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων και ΔΕ Οδηγούς.

Ετοιμη είναι η νέα της ΕΥΔΑΠ για 300 μόνιμους υπαλλήλους και εκτιμάται πως θα υποβληθεί στο μέσα στις επόμενες ημέρες. Στην εταιρεία θα προσληφθούν 5 ΠΕ διοικητικοί, 15 ΠΕ Οικονομικοί, ένας ΠΕ Στατιστικός, 5 ΠΕ Αναλυτές προγραμματιστές, 2 ΠΕ Χημικοί μηχανικοί, 20 ΠΕ Πολιτικοί μηχανικοί, ένας ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός, 4 ΠΕ Μηχανολόγοι μηχανικοί, 2 ΠΕ Ηλεκτρονικοί μηχανικοί, 7 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 12 ΤΕ Πολιτικοί μηχανικοί, ένας ΤΕ Τοπογράφος μηχανικός, 3 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 3 ΤΕ Ηλεκτρονικοί μηχανικοί, 2 ΤΕ Μηχανολόγοι μηχανικοί, 3 ΤΕ Προγραμματιστές, 2 ΤΕ Διοικητικοί και 15 ΤΕ Οικονομικοί.

Επίσης 75 ΥΕ Εργάτες, 5 ΥΕ Αποθηκάριοι, 5 ΔΕ Μηχανολόγοι, 15 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, 3 ΔΕ Τεχνίτες αυτοκινήτων, 12 ΔΕ Δομικών έργων, 25 ΔΕ Οδηγοί C κατηγορίας, 5 ΔΕ Οδηγοί C, D κατηγορίας, 5 ΔΕ Γραμματείς, 25 ΔΕ Καταμετρητές, 20 ΔΕ Φύλακες και 2 ΔΕ Προσωπικό Η/Υ.

Σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ (λεωφορεία και τρόλεϊ) πέρασε ρητά η πρόβλεψη προσλήψεων σε κρίσιμες ειδικότητες και προωθεί 495 προσλήψεις νέων οδηγών και 201 τεχνιτών

Επίσης ήδη έχει ζητηθεί η πρόσληψη 160 ελεγκτών, προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος των εισιτηρίων σε λεωφορεία και τρόλεϊ, ο οποίος σήμερα είναι υποτυπώδης και γίνεται μόνον από 20 ελεγκτές. Η διοίκηση του ΟΑΣΑ, ενόψει και της λειτουργίας από τις αρχές του χρόνου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), σχεδιάζει να προσλάβει «ελεγκτές», οι οποίοι δεν θα επιβάλλουν πρόστιμα, αλλά θα κάνουν υποδείξεις στο επιβατικό κοινό για την ακύρωση των εισιτηρίων.

Οι προσλήψεις κρίνονται απαραίτητες για να αναδειχτούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον κοινωνικό – αναπτυξιακό ρόλο των Δημόσιων ΜΜΜ. Ο κ Σπίρτζης είχε τονίσει ότι 900 οδηγοί έχουν αλλάξει ειδικότητα, εκ των οποίων οι 400 με αποφάσεις της Διοίκησης και οι 300 με γνωμάτευση γιατρού. Γίνεται κατανοητό ότι όταν το 17% των οδηγών, το οποίο αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (7 – 8%), κατεβαίνει από το τιμόνι ο οργανισμός δεν λειτουργεί προς όφελος της εξυπηρέτησης του πολίτη αλλά συντηρεί τον πελατειακό μηχανισμό.

Λίγο πριν από την έλευση του 2017 αναμένεται να εκδοθεί η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 510 μόνιμους στα ΕΛΤΑ. Οι θέσεις του νέου προσωπικού αφορούν: 220 Διανομείς, 215 Υπαλλήλους Εσωτερικής εκμετάλλευσης, 25 Διοικητικούς (στις ειδικότητες Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών – Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3, Πληροφορικής 7), 25 Οδηγούς και 25 Διαμετακομιστές.