Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης παραμένει σε τροχιά υποχώρησης στο 2% το επόμενο έτος, επομένως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πιθανότατα θα αρχίσουν να μειώνουν τα από ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο, πως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Απριλίου.

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα, αλλά κατέστησε σαφές ότι η επόμενη κίνησή της θα είναι μια μείωση, πιθανότατα στις 6 Ιουνίου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία μισθών και πληθωρισμού θα διατηρήσουν την θετική τους εικόνα.

«Θεωρήθηκε εύλογο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήταν σε θέση να αρχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική τον Ιούνιο», αναφέρεται στα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εμφανίστηκαν τόσο βέβαιοι για τις προοπτικές που ορισμένοι ζήτησαν ακόμη και να αρχίσει η χαλάρωση τον Απρίλιο, μια πρόταση που τελικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, η οποία υποστήριξε πως θα πρέπει να δοθούν περισσότερα στοιχεία για τους μισθούς και τις τιμές για να υπάρξει μείωση στα επιτόκια.

Η μειοψηφία των διαφωνούντων υποστήριξαν ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα συνεχίσουν να περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα ακόμα και μετά την πρώτη μείωση, καθώς η σύσφιξη που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα θα συνεχίσει να επενεργεί στην οικονομία.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα η μείωση των επιτοκίων αναμένεται να ενισχύσει σταδιακά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς θα βοηθήσει την πραγματοποίηση επενδύσεων από τις επιχειρήσεις, ενώ και τα νοικοκυριά θα στραφούν στα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, τα οποία έχουν «παγώσει» λόγω των πολύ υψηλών επιτοκίων.

Εάν τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης σε κάθε συνεδρίαση από τον Ιούνιο, οι δανειολήπτες θα δουν τις πρώτες μειώσεις στις δόσεις των δανείων προς στο τέλος του 2024.