Σύμφωνα με όσα σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας η περικοπή θα αντικατασταθεί από ένα κούρεμα εφόσον το εισόδημα προέρχεται από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Οι αλλαγές από 1η Ιανουαρίου 2024

Καταργείται η κράτηση του 30% που . Μια κράτηση η οποία επιβάλλεται ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι αποδοχές που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από την εργασία τους.

Στη θέση αυτής της περικοπής μπαίνει μια περικοπή 15%, η οποία αυτή τη φορά θα επιβάλλεται στον μισθό του εργαζόμενου συνταξιούχου, με τη διαφορά ότι θα υπάρχει, με βάση τον σχεδιασμό, ένα ανώτατο πλαφόν το οποίο φαίνεται ότι θα οριστεί στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης, που αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 413 ευρώ.

Εάν το εισόδημα του συνταξιούχου προέρχεται από ελεύθερο επάγγελμα, είναι δηλαδή ταυτόχρονα και αυτοαπασχολούμενος, τότε εξετάζεται το σενάριο ο ΕΦΚΑ να επιβάλει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

Επομένως εάν ο συνταξιούχος επιλέγει την κατώτερη ασφαλιστική κλάση των 230 ευρώ, τότε αυτή θα προσαυξάνεται και θα πηγαίνει στα 345 ευρώ.

Αναλυτικά παραδείγματα

Ο συνταξιούχος έχει αποδοχές 1.000 ευρώ από τη σύνταξή του και άλλο έναν μισθό 800 ευρώ. Με το ισχύον σύστημα του επιβάλλονται κρατήσεις 300 ευρώ. Με το νέο σύστημα θα του επιβάλλονται κρατήσεις 120 ευρώ, άρα θα έχει μια διαφορά υπέρ του της τάξεως των 180 ευρώ. Είναι ουσιαστικά μια αύξηση στο μεικτό εισόδημά του.

Όμως εάν το συγκεκριμένο ποσό δεν προκύπτει από μισθό αλλά προκύπτει από ελεύθερο επάγγελμα, τότε το όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Διότι από τα 300 ευρώ που του επιβάλλονται σήμερα ως κράτηση θα πέσει στα 115 ευρώ, ήτοι το 50% της κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει και πάλι αύξηση των καθαρών του αποδοχών περίπου κατά 185 ευρώ.