Δείτε πόσο υψηλό είναι το επίπεδο της Αυτοεκτίμησης, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ικανοποίησής σας από τη ζωή!

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο διερεύνησης του επιπέδου Αυτοεκτίμησης, Ικανοποίησης από τη ζωή και Κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, από το ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρακαλείσθε να το συμπληρώσετε μόνο εφόσον κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ασκείτε διδακτικό έργο.

Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των 7 σελίδων του ερωτηματολογίου (110 δηλώσεις απλού τσεκαρίσματος), θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η βαθμολογία σας, μαζί με διευκρινιστικά στοιχεία για τη βαθμολογική κατάταξη των ατόμων σε ομάδες, με βάση το επίπεδο της Αυτοεκτίμησης, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ικανοποίησης από τη ζωή.

Κατόπιν, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε σε μορφή PDF κάποιες γενικές πληροφορίες για την αυτοεκτίμηση, τις κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες και τους τρόπους ενίσχυσής τους.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ