Με την ειδική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ,, οι συνταξιούχοι που δεν είδαν στο των 250 ευρώ έχουν τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης για το λόγο απόρριψης -ως αποτέλεσμα του ελέγχου που έχει πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, για να δείτε το λόγο απόρριψη, πρέπει να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην κατηγορία συνταξιούχοι, σύμφωνα με την Ημερησία.

Από το μενού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιλέγετε «Συνταξιούχοι» και μετά την υποκατηγορία «Ελεγχος δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης».

Στη συνέχεια πατάτε την επιλογή «Συνέχεια στο TAXISNET».

Στην επόμενη οθόνη εισάγετε χρήστη και κωδικό και πατάτε σύνδεση.

Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και πατάτε «είσοδος».

Στην επόμενη οθόνη θα δείτε τρεις επιλογές:

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022 (Ν. 4997/22, ΦΕΚ 219-25/11/2022)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων – Πάσχα 2022 (Ν. 4917/22, ΦΕΚ 67-31/3/2022)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος 2021 (Ν. 4865/21, ΦΕΚ.238-4/12/2021)

Θα πατήσετε την πρώτη επιλογή που αφορά στην ενίσχυση συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022.

Με τα στοιχεία συνταξιούχου που συμπληρώσαμε εμείς, το μήνυμα που εμφανίστηκε στην οθόνη είναι το εξής:

«Κατόπιν σχετικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι δεν είστε δικαιούχος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Χριστουγέννων 2022, για τον παρακάτω λόγο: Το ατομικό εισόδημά σας είναι μεγαλύτερο από 9.600€.

Γενικότερα οι λόγοι απόρριψης που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη είναι οι εξής:

Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ.
Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ.
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού που προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού έτους 2021), υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.
Είστε κάτοικος Εξωτερικού.
Δεν βρέθηκε εκκαθαρισμένη δήλωση μέχρι 30/11/2022 για τον ΑΦΜ.
Ο ΑΦΜ ίσως ανήκει σε αποβιώσαντα. Επικοινωνήστε με τον e-ΕΦΚΑ